Wilde planten in Nederland en België

Goudgele honingklaver - Melilotus altissimus

Frysk: Giele hunichklaver

English: Tall melilot

Français: Grand Mélilot

Deutsch: Hoher Steinklee

Synoniemen: Melilotus altissima, Trigonella altissima

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei ( smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Honingklaver bevat veel nectar, vandaar de Nederlandse naam. Melilotus bestaat uit de Griekse woorden meli (honing) en lotus (klaver). Altissimus betekent zeer hoog of het hoogste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 60-150 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


photoherbarium.fr - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Enzo De Santis -
CC BY-NC-ND 4.0

Wortels: Een penwortel.


intermountainbiota.org -
CC BY-NC 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De kale, sterk vertakte stengels staan rechtop.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Jean-Claude Calais - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Enzo De Santis -
CC BY-NC-ND 4.0

Bladeren: De verspreidstaande, kale, langwerpige bladen zijn drietallig en scherp getand. Het middelste deelblaadje is gesteeld. De steunblaadjes zijn smal en niet getand.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Henri Scordia - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Enzo De Santis -
CC BY-NC-ND 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. Aan het eind van de stengels en de vertakkingen zie je de 2-6 cm lange trossen met veel gele bloemen, die 5-8 mm groot worden. De vlag is ongeveer even lang als de andere kroonbladen, met een paar bruine lijntjes, die aan het eind van de bloei verbleken. De vijf kelktanden zijn met korte haren bezet. Het zittende, behaarde vruchtbeginsel is bovenstandig en behaard en er is één stijl met stempel.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Bouba -
CC BY-SA 3.0


© Hans Hillewaert -
CC BY-SA 3.0


Fornax -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. De zwart wordende peulen zijn eivormig en 4-6 mm lang. Ze zijn aangedrukt behaard, met een nettekening, zijn spits en hebben een blijvende stijl. Een klein deel van de peulen bevat één zaadje, de meeste echter twee zaden. Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Steve Hurst - USDA-NRCS PLANTS Database


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, vrij open plaatsen op vrij natte tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond, ook in brak milieu (zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs rivieren, met name op aanspoelselgordels in uiterwaarden en basaltglooiingen), ruigten (natte ruigten), bermen (kanaalbermen), omgewerkte grond, haventerreinen, industrieterreinen, ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), bij steenfabrieken, braakliggende grond, dijkbeschoeiingen en zeeduinen.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Nederland: Vrij algemeen in het rivierengebied, in stedelijke omgeving, in zeeklei- en laagveengebieden en in het westen. Elders zeldzaam.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Het meest  langs de rivieren. Toegenomen.
Wallonië:
Vrij algemeen. Het meest  in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


A. Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Flora regni borussici, deel 10, A.G. Dietrich (1842)


Hortus Eystettensis, deel 2, Bessler, Basilius (1620)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL