Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Goudzuring - Rumex maritimus

Andere namen

Frysk: Seesurk

English: Golden Dock

Français: Patience maritime

Deutsch: Strand Ampfer

Verouderde of andere namen: Zeezuring

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Caryophyllales

Familie: Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Geslacht: Rumex (Zuring)

Soort: Rumex maritimus

Naamgeving (Etymologie): Zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Rumex komt het Latijnse woord rumex (werpspies), hetgeen slaat op de bladvorm van een aantal soorten. Maritimus betekent van of aan de zee.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 5-90 cm.


Christian Fischer - CC BY-SA 3.0


Antosh - GFDL


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Wortels


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC0-1.0


images.cyberfloralouisiana.com - CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels staan rechtop. De stelen van de vruchtdragende bloemdekken zijn fijn en dun. De bloempluim heeft tot bovenaan bebladerde takken.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


Jacques Maréchal - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De lijnvormige tot langwerpige bladen zijn zowel naar de voet als naar de top versmald.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Bloemen: Tweeslachtig. De bloempluim is vrij los vertakt tot kegelvormig met kluwenvormige dicht op elkaar staande schijnkransen. De binnenste bloembladen zijn geelbruin. De tanden zijn eivormig-driehoekig, lang en smal.


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtpluim is goudgeel. De vruchtkleppen hebben fijne, naaldvormig versmalde tanden, die voor een deel langer zijn dan vruchtklep zelf. De knobbels zijn smal eivormig. Het vruchtsteeltje is dun en langer dan de vruchtkleppen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op natte, drooggevallen, voedselrijke tot zeer voedselrijke (stikstofrijke), zoete of brakke grond (zand, zavel, klei en veen). Vooral op plekken met een schommelend waterpeil. Langs stilstaand of langzaam stromend water.

Groeiplaatsen: Vegetatiearme slikkige bodems, waterkanten (o.a. rivieren, meren, vijvers, spaarbekkens, greppels, weilandsloten en kanalen), zeeduinen (langs duinplassen), enigszins ruderale plaatsen, afgravingen (kleiputten), moerassen, drooggevallen bodems van rivierlopen en opgespoten grond.

Verspreiding

Wereld: Alle werelddelen, maar ontbreekt in het grootste deel van Afrika. In Noord-Amerika groeit een andere ondersoort.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in West-Nederland, in laagveengebieden, het noordelijk zeekleigebied, Flevoland, het rivierengebied en in de Hollandse duinen. Elders zeldzaa
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen langs rivieren en in het vijvergebied van Midden-Limburg. Zeldzaam in de Kempen en de Leemstreek.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Zeldzaam.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra