Wilde planten in Nederland en België

Greppelrus - Juncus bufonius

Frysk-Sparjerusk

English-Toad Rush

Français-Jonc des crapauds

Deutsch-Kröten-Binse

Synoniemen-Juncus minutulus

Familie-Juncaceae (Russenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Juncus komt van het Latijnse jungere (verbinden), omdat soorten van dit geslacht werden gebruikt als bind- en vlechtmateriaal. Bufonius komt van het Latijnse bufo (een pad).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-3-35 cm.


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels-Worteldiepte tot 10 cm.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De rechtopstaande, opstijgende of soms liggende stengels vormen meestal polletjes.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De bladen zijn grasgroen tot geelgroen. De schede is geelbruin of iets roodachtig en gaat geleidelijk over in de grasachtige, tot 1 mm brede bladschijf. Geen oortjes.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De losse bloeiwijze bevat vrij veel bloemen en bestaat uit schuin opgerichte takken. De bloemen zijn vrij groot en staan van elkaar verwijderd (meestal alleenstaand) of zelden met twee of drie bij elkaar in de vertakkingspunten en aan het eind van de takken. De bloemdekbladen zijn langwerpig met een lange spits. Ze worden tot meer dan een ½ cm lang en komen boven de vrucht uit (de binnenste bloemdekbladen zijn lang toegespitst en veel langer dan de vrucht).


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Mathieu Menand - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Julien Barataud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De kleppen van de vruchten zijn aan de top afgerond. Van de stijl blijft een duidelijke spits over. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


bertrant.bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, verstoorde, vaak min of meer verdichte, kalkhoudende tot meestal vrij kalkarme grond. Ook op brakke grond (zand, leem, zavel en lichte klei. Niet op zware klei en veen). De soort verdraagt enige uitdroging.

Groeiplaatsen-Drooggevallen duinplassen, drooggevallen delen van heidevennen die bemest worden door meeuwen, pas ingepolderde niet sterk zilte terreinen, afgravingen, drooggevallen sloten en poelen, vertrapte slootkanten, langs drinkpoelen, weiland (met name weilandingangen), akkers, moestuinen, verslempte sporen van voertuigen op kapvlakten, onverharde wegen en in erosiegeultjes langs wegen en paden.

Verspreiding

Wereld-In alle werelddelen.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl