Wilde planten in Nederland en België

Groot hoefblad - Petasites hybridus

Frysk-Grut hoefblêd

English-Butterbur

Français-Pétasite officinal

Deutsch-Rote Pestwurz

Synoniemen

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De Nederlandse naam heeft te maken met het blad, dat lijkt op een paardenhoef. Petasites komt van het Griekse Petasos (breedgerande hoed). Dit slaat op het grote blad. Het werd vroeger wel gebruikt als paraplu of parasol. Hybridus betekent bastaard.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Maart en april.

Afmeting-30-100 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Wouter Hagens - cc by-sa 3.0

Wortels-Een forse, knoestige wortelstok met diep gaande, niet vertakte wortels en meer dan 1 meter lange ondergrondse uitlopers. De wortelstok is aan het eind van de leden knolvormig verdikt.


bisque.cyverse.org - cc by-nc 3.0


plantdata.bio.cmich.edu - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


bisque.cyverse.org - cc by-nc 3.0

Stengels-Grote groepen vormend. De dikke, rechtopstaande en holle bloeistengels zijn wollig tot spinragachtig behaard. Vaak is de bloeistengel paarsig van kleur. Bovenaan die stengel groeit de bloeiwijze. De lange bladstelen (soms tot 1 meter) zijn geribd.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


AnRo0002 - cc0


Schnappschütze - cc by-sa 3.0


Enrico Blasutto - cc by-sa 3.0

Bladeren-Zwak giftig. De kleine, zittende stengelblaadjes zijn smal en schubachtig. De latere bladen zijn heel groot (soms tot 90 cm breed.). Ze zijn rond-hartvormig, onregelmatig getand en eerst grijsviltig aan de onderkant. Ze verschijnen aan het eind van de bloeitijd. De bladlobben zijn ongeveer even groot. De fijnere nerven zijn niet opvallend netvormig met elkaar verbonden.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Polygaam. Tweehuizig. De bloemen groeien in dichte trossen met alleen buisbloemen. Ze zijn licht paars-roze of bleekgeel. De mannelijke bloemen zijn 0,7-1,2 cm groot en de vrouwelijke 3-6 mm. De vrouwelijke bloeiwijze-hoofdjes zijn iets kleiner dan de mannelijke. De omwindselbladen en stengelschubben zijn roodbruin.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Richard Bartz - cc by-sa 2.5


Teun Spaans - cc by-sa 3.0


Teun Spaans - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje met wit pappus. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Jeffdelonge - cc by-sa 3.0


Jeffdelonge - cc by-sa 3.0


Paul Hermans - cc by-sa 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot tijdelijk natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (klei, mergel, zand, leem en veen).

Groeiplaatsen-Langs vijvers, kanalen e.d., beekbegeleidende bossen, wilgen- en elzenbosjes, bermen, drassige plekken in grasland, natte ruigten, spoorbermen, langs spoorsloten, polderdijken, braakliggende grond en langs vroegere duinbeken.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa en Zuidwest-Azië.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl