Wilde planten in Nederland en België

Groot springzaad - Impatiens noli-tangere

Frysk-Springsied

English-Touch-me-not balsam

Français-Balsamine des bois

Deutsch-Großes Springkraut

Synoniemen

Familie-Balsaminaceae (Balsemienfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Impatiens komt uit het Latijn en betekent ongeduldig of geen aanraking verdragend, naar het plotseling openspringen van de rijpe vrucht bij aanraking. Het Latijnse nolitangere betekent. raak me niet aan.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-30-80 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Ondiep wortelend.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


hasbrouck.asu.edu - cc by-nc 3.0


hasbrouck.asu.edu - cc by-nc 3.0

Stengels-Meestal zijn de stengels vertakt. De stengelvoet is kaal, met dikke knopen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De bladen zijn teer, langwerpig-eirond, verwijderd gezaagd en worden 3-10 cm. Ze hebben een vrij stompe top. De gesteelde klieren zie je alleen aan de bladvoet, niet op de stengels.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. Bloemen met een gebogen steel. IJle trossen van drie of vier (soms vijf of zes) hangende 2-3 cm grote bloemen. Ze zijn geel met aan de binnenkant kleine rode of bruinige vlekjes. Het onderste kelkblad is zakvormig en vrij geleidelijk in de spoor versmald. De lange, trechtervormige spoor heeft een teruggebogen top.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-De 2-3 cm lange doosvruchten zijn cilindervormig. Als ze rijp zijn springen ze open. Tweezaadlobbig.


Frank Vincentz - cc by-sa 3.0


Frank Vincentz - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Half beschaduwde of  meestal licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, laagveen, leem en klei).

Groeiplaatsen-Loofbossen, grienden, moerasbossen, langs bosgreppels, langs natte boswegen, eendenkooien, beekstrandjes, slootkanten langs spoorsloten, langs rivieren en bronbeken, kwelgebieden, natte parken en bermgreppels aan bosranden.

Verspreiding

Wereld-Gematigde streken in Europa (noordelijk tot boven de poolcirkel) en Azië en in westelijk Noord-Amerika.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl