Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Grote keverorchis - Neottia ovata

Andere namen

Frysk: Stobbekrûd

English: Common Twayblade

Français: Grande listère

Deutsch: Großes Zweiblatt

Verouderde of andere namen: Listera ovata

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asparagales

Familie: Orchidaceae (Orchideeënfamilie)

Geslacht: Neottia

Soort: Neottia ovata

Naamgeving (Etymologie): Neottia komt uit het Grieks en betekent vogelnest. Het is afgeleid van neottos (pas geboren), naar de vorm van de wortelstok met de daaraan zittende deelen. Ovata betekent eirond.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 20-45 cm.


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Joachim Lutz - CC BY-SA 3.0


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Bernd Haynold - CC BY 2.5

Wortels: Een wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, rolronde  stengel is bovenaan behaard en heeft vele bruine scheden aan de voet.


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Orchi - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Elke plant heeft twee tegenoverstaande  grote en  stevige bladen. Ze  zijn eirond tot breed eirond, vlezig, vrij donkergroen, glanzig, met uitspringende paralelle  nerven en ze worden 5-20 cm. Daarboven groeien nog één of twee schutbladachtige bladeren, bij bloeiende planten onder het midden van de stengel.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Algirdas - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De gesteelde bloemen groeien aan een lange, slanke, rijkbloemige (aarvormige)   tros. Ze zijn geelgroen, worden 0,7-1½ cm lang, zijn tweespletig met een hangende bloemlip, aan de voet zonder zijlobben en in de onderste helft een hoogtegroef. De lip is niet gespoord, de top is een uitgerand en de andere bloemdekbladen buigen mutsvormig samen. Elke bloem staat in de oksel van een klein, smal  schutblad. Bloemen met een onderstandig vruchtbeginsel.


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl

© Wijnand van Buuren - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een doosvrucht met stoffijne zaden. Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Beschaduwde, maar soms ook zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, meestal kalkhoudende, humeuze grond (mergel, löss, zand, leem, zavel en lichte zeeklei. Zelden op veen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen en bronbossen), bosranden (grazige plaatsen), struwelen, hakhoutbosjes, beschaduwde bermen, langs holle wegen, lanen, langs schelpenpaadjes, grasland (weiland, hooiland, beekdalhooiland, blauwgrasland, hellinggrasland, bergweiden en soms in kalkhellinggrasland), lemige heide, langs spoorwegen (struwelen), afgravingen en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Azië en bijna heel Europa. Ook in Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oosten van het land en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems. Beschermd.


verspredingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam. Het meest in de duinen, de Voerstreek en de Leemstreek.
Rode lijst. Thans niet bedreigd. Beschermd.

Wallonië: Vrij zeldzaam, maar zeldzaam in de Ardennen.
Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

   

© 2001-2019 K.M. Dijkstra