Wilde planten in Nederland en België

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

Frysk-Kattesturt

English-Purple Loosestrife

Français-Salicaire commune

Deutsch-Blut-Weiderich

Synoniemen-Gewone kattenstaart

Familie-Lythraceae (Kattenstaartfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Lythrum is afgeleid van het Griekse lythron (bloed, uit wonden vloeiend), hetgeen betrekking heeft op de bloemkleur. Salicaria is afgeleid van Salix (wilg), naar het groeien in wilgenbosjes of naar de bladvorm.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt of helofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-60-120 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een houtige wortel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn meestal vertakt met schuin omhoog staande zijStengels-Aan de voet zijn ze verhout. Ze zijn vier- of zeskantig met op de ribben smalle vleugel-lijsten. De plant groeit in pollen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De tegenoverstaande of in kransen van drie groeiende bladeren zijn grijs behaard, elliptisch tot langwerpig en worden tot 10 cm lang. De bladrand is gaaf.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De paarsrode bloemen vormen bovenaan in de aar schijnkransen. Meestal zijn er zes (met twaalf meeldraden) of soms vijf kroonbladen (met tien meeldraden). De kroonbladen zijn 0,7-1 cm. De driehoekige kelkbladen zijn veel korter dan de priemvormige bijkelkbladen. De lengte van meeldraden en stijlen kan variëren. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met één stijl en stempel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-De eivormige doosvruchten zijn 3-4 mm lang. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (alle grondsoorten, behalve hoogveen en zeer voedselarm zand).

Groeiplaatsen-Langs sloten, greppels, kanalen, meren, poelen, beken en rivieren, oeverwallen, kribben, grasland, bermen, lichte loofbossen, moerasbossen, natte struwelen, drassige kapvlakten, rietland, laagveenmoeras, natte ruigten, spoorwegterreinen, afgravingen, duinvalleien en langs duinplassen en heidevennen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit de gematigde streken van Europa en Azië, met een onderbreking in Midden-Azië en in Noord-Afrika.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl