Wilde planten in Nederland en België

Grote keverorchis - Neottia ovata

Frysk-Stobbekrûd

English-Common Twayblade

Français-Grande listère

Deutsch-Großes Zweiblatt

Synoniemen-Listera ovata

Familie-Orchidaceae (Orchideeënfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Neottia komt uit het Grieks en betekent vogelnest. Het is afgeleid van neottos (pas geboren), naar de vorm van de wortelstok met de daaraan zittende deelen. Ovata betekent eirond.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-20-45 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Bernd Haynold - cc by 2.5

Wortels-Een diep in de grond liggende, meestal horizontaal kruipende wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De krachtige, rechtopstaande, bleekgroene en rolronde stengel is bovenaan behaard en heeft enige aanliggende, spitse scheden aan de voet.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-Elke plant heeft twee 5-20 cm lange, zittende, tegenoverstaande grote en stevige, vrij dikke bladen. Ze zijn eirond tot breed eirond, vlezig, vrij donkergroen, glanzig, met uitspringende paralelle nerven en een spitsje. Daarboven groeien nog één of twee schutbladachtige bladeren, bij bloeiende planten onder het midden van de stengel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De groene schutbladen zijn zeer klein, eirond en toegespitst. De gesteelde bloemen groeien aan een lange, slanke, rijkbloemige, aarvormige tros. De bloemen zijn geelgroen (aan de rand soms lila), worden 0,7-1½ cm. De bloemdekbladen zijn 4-5 mm. De lip is tweespletig, aan de voet zonder zijlobben en in de onderste helft een hoogtegroef. De lip is niet gespoord, de top is uitgerand en de andere bloemdekbladen buigen mutsvormig samen. Elke bloem staat in de oksel van een klein, smal schutblad. Een onderstandig vruchtbeginsel.


© Wijnand van Buuren - verspreidingsatlas.nl


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een gesteelde, tolvormige tot half-bolronde doosvrucht met stoffijne zaden. Eenzaadlobbig.


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Beschaduwde, soms zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, meestal kalkhoudende, humeuze grond (mergel, löss, zand, leem, zavel en lichte zeeklei. Zelden op veen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, bronbossen, grazige bosranden, struwelen, hakhoutbosjes, beschaduwde bermen, langs holle wegen, lanen, langs schelpenpaadjes, weiland, hooiland, beekdalhooiland, blauwgrasland, hellinggrasland, bergweiden, soms in kalkhellinggrasland, lemige heide, struwelen langs spoorwegen, afgravingen en duinvalleien.

Verspreiding

Wereld-West- en Midden-Azië en bijna heel Europa. Ook in Noord-Amerika.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl