Wilde planten in Nederland en België

Grote keverorchis - Neottia ovata

Frysk: Stobbekrûd

English: Common Twayblade

Français: Grande listère

Deutsch: Großes Zweiblatt

Synoniemen: Listera ovata

Familie: Orchidaceae (Orchideeënfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Neottia komt uit het Grieks en betekent vogelnest. Het is afgeleid van neottos (pas geboren), naar de vorm van de wortelstok met de daaraan zittende deelen. Ovata betekent eirond.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Hoofdbloei: Mei en juni.

Afmeting: 20-45 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Bernd Haynold - cc BY 2.5

Wortels: Een diep in de grond liggende, meestal horizontaal kruipende wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De krachtige, rechtopstaande, bleekgroene en rolronde stengel is bovenaan behaard en heeft enige aanliggende, spitse scheden aan de voet.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren: Elke plant heeft twee 5-20 cm lange, zittende, tegenoverstaande grote en stevige, vrij dikke bladen. Ze zijn eirond tot breed eirond, vlezig, vrij donkergroen, glanzig, met uitspringende paralelle nerven en een spitsje. Daarboven groeien nog één of twee schutbladachtige bladeren, bij bloeiende planten onder het midden van de stengel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen: Tweeslachtig. De groene schutbladen zijn zeer klein, eirond en toegespitst. De gesteelde bloemen groeien aan een lange, slanke, rijkbloemige, aarvormige tros. De bloemen zijn geelgroen (aan de rand soms lila), worden 0,7-1½ cm lang. De bloemdekbladen zijn 4-5 mm lang. De lip is tweespletig, aan de voet zonder zijlobben en in de onderste helft een hoogtegroef. De lip is niet gespoord, de top is uitgerand en de andere bloemdekbladen buigen mutsvormig samen. Elke bloem staat in de oksel van een klein, smal schutblad. Een onderstandig vruchtbeginsel.


© Wijnand van Buuren - verspreidingsatlas.nl


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden: Een gesteelde, tolvormige tot half-bolronde doosvrucht met stoffijne zaden. Eenzaadlobbig.


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem: Beschaduwde, maar soms ook zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, meestal kalkhoudende, humeuze grond (mergel, löss, zand, leem, zavel en lichte zeeklei. Zelden op veen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen en bronbossen), bosranden (grazige plaatsen), struwelen, hakhoutbosjes, beschaduwde bermen, langs holle wegen, lanen, langs schelpenpaadjes, grasland (weiland, hooiland, beekdalhooiland, blauwgrasland, hellinggrasland, bergweiden en soms in kalkhellinggrasland), lemige heide, langs spoorwegen (struwelen), afgravingen en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Azië en bijna heel Europa. Ook in Noord-Amerika.

Nederland: Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen: Inheems. Zeldzaam.

Wallonië: Inheems. Vrij zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Tweebladt
Cruijdeboek, deel 2, Rembert Dodoens. Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken (1554)


Deutschlands flora, deel 8, J. Sturm, J.W. Sturm (1810-1812)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora regni borussici, deel 1, A.G. Dietrich (1832-1833)


Iconographia botanica seu plantae criticae, H.G.L. Reichenbach (1823-1832)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, deel 2, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 9, J.E. Sowerby (1869)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Flore illustré de Nice et des Alpes-maritimes. Iconographie des Orchidées, J.B. Barla (1868)


Introductio generalis in rem herbariam, deel 5, A.Q. Rivinus (1690-1777)


Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz, M. Schulze (1894)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 2 Cyperaceae, deel 3, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


New Kreüterbuch, L. Fuchs (1543)


British entomology, deel 8, J. Curtis (1823-1840)


Flora Londinensis, deel 3, William Curtis (1778-1781)


Flora Parisiensis, deel 3, P. Bulliard (1776-1781)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl