Wilde planten in Nederland en België

Grote watereppe - Sium latifolium

Frysk-Grut tongerskerm

English-Great Water-parsnip

Français-Grande Berle

Deutsch-Großer Merk

Synoniemen

Familie-Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Sium komt van het Keltische sin (water of een stromende beek). Latifolium betekent met brede bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Helofyt.

Hoofdbloei-Juli en augustus.

Afmeting-60-120 cm.


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Ziarnek - gfdl


Christian Fischer - cc by-sa 3.0


Karelj - cc by-sa 3.0

Wortels-Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengels zijn kaal, sterk gegroefd, kantig en hol. Grote watereppe heeft geen uitlopers.


© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


G.-U. Tolkiehn - cc by 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De ondergedoken bladen zijn twee- tot drievoudig geveerd met lijnvormige, getande slippen. De andere bladen zijn 3-6 cm lang, meestal enkel geveerd (vaak met slechts twee paar blaadjes) en fijn gezaagd. Het eindelingse deelblaadje is lang gesteeld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Karelj - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen groeien in eindelingse schermen van 6-10 cm breed met 15  tot 30  stralen. De witte bloemen zijn ongeveer 4 mm. De kelkbladen zijn priemvormig en vaak ongelijk. Er zijn meestal twee tot zes omwindselbladen en omwindselblaadjes.


P.F. Stolwijk - cc by-nc-sa 3.0 nl


Jeremy Halls - cc by-sa 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-De splitvruchten zijn eivormig, 3-4 mm, met vrij brede, sterk uitspringende ribben en korte stijlen. De deelvruchten zijn op dorsnede rond. Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaatsen-Grienden, moerasbossen, drijftillen, verlandingsvegetaties, in en langs oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten en rivieren, beekstrandjes en in het zoetwatergetijdengebied.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa en West-Siberië.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl