Wilde planten in Nederland en België

Grote watereppe - Sium latifolium

Frysk: Grut tongerskerm

English: Great water-parsnip

Français: Grande Berle

Deutsch: Großer Merk

Synoniemen:

Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Sium komt van het Keltische sin (water of een stromende beek). Latifolium betekent met brede bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt.

Hoofdbloei: Juli en augustus.

Afmeting: 60-120 cm.


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Ziarnek - gfdl


Christian Fischer - cc by-sa 3.0


Karelj - cc by-sa 3.0

Wortels: Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn kaal, sterk gegroefd, kantig en hol. Grote watereppe heeft geen uitlopers.


© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


G.-U. Tolkiehn - cc by 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren: De ondergedoken bladen zijn twee- tot drievoudig geveerd met lijnvormige, getande slippen. De andere bladen zijn 3-6 cm lang, meestal enkel geveerd  (vaak met slechts twee paar blaadjes) en fijn gezaagd. Het eindelingse deelblaadje is lang gesteeld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Karelj - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien in eindelingse schermen van 6-10 cm breed met (vijftien-)twintig tot dertig stralen. De witte bloemen zijn ongeveer 4 mm. De kelkbladen zijn priemvormigen vaak ongelijk. Er zijn meestal twee tot zes omwindselbladen en omwindselblaadjes.


P.F. Stolwijk - cc by-nc-sa 3.0 nl


Jeremy Halls - cc by-sa 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden: De splitvruchten zijn eivormig, 3-4 mm lang, met vrij brede, sterk uitspringende ribben en korte stijlen. De deelvruchten zijn op dorsnede rond. Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaatsen: Grienden, bossen (moerasbossen), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetaties), waterkanten en water (oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten, rivieren en op beekstrandjes) en het zoetwatergetijdengebied.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa en West-Siberië.

Nederland: Inheems. Algemeen.

Vlaanderen: Inheems. Zeldzaam.

Wallonië: Inheems. Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Cruijdeboek, deel 5, Rembert Dodoens. Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)


Flora regni borussici, deel 10, A.G. Dietrich (1842)


Svensk botanik, deel 3, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


British entomology, deel 2, J. Curtis (1823-1840)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Sium sive laver Dioscoridis olusatri folio sive Pastinaca aquatica
Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)


Introductio generalis in rem herbariam, deel 4, A.Q. Rivinus (1690-1777)


Sämmtliche Giftgewächse Deutschlands, E. Winkler (1853)


Genera plantarum florae germanicae, Conspectus, deel 6, T.F.L. Nees von Esenbeck (1849)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 4, J.E. Sowerby (1865)


Nouvelle iconographie fourragère (Atlas) J. Gourdon, P. Naudin (1865-1871)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl