Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Hazenzegge - Carex ovalis

Andere namen

Frysk: Glêde sigge

English: Oval Sedge

Français: Laîche des lièvres

Deutsch: Hasenfuß-Segge

Verouderde of andere namen: Vroege hazenzegge, Carex leporina

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Geslacht: Carex (Zegge)

Soort: Carex ovalis

Naamgeving (Etymologie): Zegge stamt uit het Indogermaanse woord seq (snijden). Carex is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse ceiro (ik snij), een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Ovalis betekent eivormig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 20-60 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


David Mercier - CC BY-SA 2.0 FR


© Marc de Bont - CC BY-NC-ND 3.0

Wortels


Cor Nonhof - CC BY-NC-SA 3.0 NL


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande of opstijgende bloeistengels zijn stomp en naar de top ruw en scherp driekantig. De onderste scheden zijn lichtbruin en gaan vezelen. Hazenzegge vormt dichte tot vrij losse pollen.


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladen zijn 2-3 mm breed. Ze zijn grijsgroen en korter dan de stengel.


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


David Mercier - CC BY-SA 2.0 FR


© Nicole Schuurmans - CC BY-NC-ND 3.0


© Hans Mankor - CC BY-NC-ND 3.0

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig. De compacte, 2-4 cm lange bloeiwijze verkleurt spoedig bruin. Een bloeiwijze met drie tot zes aren. De as van de bloeiwijze is vaak wat opzij of heen en weer gebogen. De schutbladen zijn kafjesachtig. Het onderste is soms priemvormig. De aren zijn niet gesteeld, omgekeerd eivormig en dichtbloemig. Aan de voet vind je enkele mannelijke bloemen, hogerop staan de vrouwelijke bloemen. Bloemen met twee stempels. De kafjes zijn bruin met een groene middenstreep en een smalle vliezige rand.


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


James Lindsey - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De urntjes zijn 4-5 mm, geelbruin en sterk afgeplat. Verder zijn ze langwerpig-eirond, zwak generfd, smal gevleugeld en plotseling in de snavel versmald in een korte tweetandige snavel. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


© Marc de Bont - CC BY-NC-ND 3.0


© Frank van Gessele - CC BY 3.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure, kalkarme grond (lichte grondsoorten, vooral op humeus, leemhoudend zand, maar ook wel op leem). Vaak op verstoorde grond.

Groeiplaatsen: Waterkanten (slootkanten), afgravingen (grindgroeven en leemafgravingen), zeeduinen (duinvalleien), grasland (heischraal grasland, speelveldjes en grasland op hoogveen), bermen, bossen (langs bospaden), kapvlakten, enigszins ruderale plaatsen en omgewerkte grond.

Verspreiding

Wereld: Midden- en West-Azië, Noordwest-Afrika en vrijwel heel Europa. Ingeburgerd in, Australië, Nieuw-Zeeland en in het oosten van Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, de duinen en in laagveengebieden, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de Kempen. Elders zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Vrij algemeen in Ardennen. Elders zeldzamer.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra