Wilde planten in Nederland en België

Heggendoornzaad - Torilis japonica

Frysk-Stikelsied

English-Upright Hedge-parsley

Français-Torilis anthrisque

Deutsch-Gewöhnlicher Klettenkerbel

Synoniemen

Familie-Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Torilis is afkomstig van torulus, het verkleinwoord van torus (gezwel), naar de gezwollen stengelknopen. Japonica betekent uit Japan.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-60-90 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Qwert1234 - cc by-sa 3.0

Wortels-Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De stijf rechtopstaande stengels zijn behaard, massief, geribd, niet rood gevlekt en niet verdikt op de knopen.


Qwert1234 - cc by-sa 3.0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0

Bladeren-De donkergroene bladen zijn één- tot drievoudig geveerd. De bladslippen zijn eirond tot langwerpig, veerrspletig of aan de top gezaagd.


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Tweeslachtig. Langgesteelde bloemschermen met vier tot dertien stralen. De bloemen zijn wit tot paarsroze en 2-3 mm. De kroonbladen zijn iets ongelijk van grootte. Er zijn vier tot zes(-twaalf) omwindselbladen.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Henri Scordia - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Kristian Peters - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-De splitvruchten zijn eivormig, 3-4 mm en met zwak naar boven gebogen stekels zonder weerhaakje. De deelvruchten zijn aan de zijkanten iets afgeplat. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Qwert1234 - cc by-sa 3.0


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Half- of licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, losse, basische, vaak kalkhoudende grond (leemhoudend zand, leem, zavel en kalkrotsen).

Groeiplaatsen-Langs boswegen, heggen, voedselrijke bosranden, kapvlakten, struwelen (o.a. op dijken), droge ruigten, spoorwegbermen, spoorwegtaluds, duinen, weiland, droge greppels, bermen, braakliggende grond en afgravingen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl