Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Hertshoornweegbree - Plantago coronopus

Andere namen

Frysk: Sâltweversblêd

English: Buck's-horn plantain

Français: Plantain corne de cerf

Deutsch: Hirschhornwegerich

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Lamiales

Familie: Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Geslacht: Plantago (Weegbree)

Soort: Plantago coronopus

Naamgeving (Etymologie): Weegbree komt al in het Oud-Saksisch voor als wegbreda, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool. Coronopus betekent kraaienpoot.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig, meerjarig of overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 5-30 cm.


K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een penwortel.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, niet bebladerde  bloeistengels kunnen  vrij kaal zijn, maar ook  vrij sterk behaard. De aarstelen zijn rond,  gevuld en staan meestal wijd boogvormig uit. Bovenaan zit de bloeiaar.


Philmarin - CC BY-SA 3.0


Luis Fernández García - CC BY-SA 3.0


Javier Martin - Public Domain


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladeren vormen een rozet. Ze staan recht opzij tot schuin omhoog. Ze zijn lijnvormig en met één duidelijke nerf, maar de grote bladeren hebben een veervormige nervatuur. Vaak hebben ze langwerpige, naar de voet versmalde zijslippen, die zelf weer zeer kleine aanhangseltjes kunnen heben. Ze zijn dan veerspletig. De schutblaadjes zijn eirond en aan de top priemvormig samengetrokken. Dit is een verschil met de andere soorten weegbree.


Frank Vincentz - CC BY-SA 3.0


Ixitixel - CC BY-SA 3.0


Nesrynr4734 - CC BY-SA 4.0


Denis Barthel - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De aren knikken voor de bloei. Ze zijn zelden langer dan 5 cm. Van de vier kelkslippen zijn de bovenste twee gekield. Ze hebben op de kiel een vliezig, gewimperd vleugellrandje. De viertallige bloemen zijn 3 mm. Ze hebben een behaarde buis en bleek strokleurige, doorzichtige slippen. De meeldraden zijn dof lichtgeel. De bloemen bloeien van boven in de aar naar beneden toe. Eerst de vrouwelijke bloemen met een tweehokkig bovenstandig vruchtbeginsel    en een stijl  met stempel  en daarna de mannelijke bloemen met vier meeldraden.


Luis Fernández García - CC BY-SA 3.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


© Hans Hillewaert - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn eivormig, blijven omsloten dootr de kelk  en openen met een klep. Ze bevatten hoogstens vijf zaden. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Groene stranden, hoge kwelders (schorren), grasland (droog grasland en mestplekken), betreden plaatsen, gepekelde bermen, tussen straatstenen, konijnenkrabplaatsen, veepaadjes, mierenbulten, voegen van zeedijken, zeeduinen (langs duinpaden en duinvalleien) en waterkanten (langs kreken en brakke, steile slootkanten).

Verspreiding

Wereld: West-Europa, rondom de Middellandse Zee en in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika en Australië.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het kustgebied en in Zeeland. Elders vrij zeldzaam en zeldzaam  in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de duinen. Elders vrij zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra