Hertshoornweegbree

Namen

Wetenschappelijk: Plantago coronopus

Nederlands: Hertshoornweegbree

Frysk: Sâltweversblêd

English: Buck's-horn plantain (Buckhorn plantain)

Français: Plantain corne de cerf

Deutsch: Hirschhornwegerich

Familie: Weegbreefamilie, Plantaginaceae

Geslacht: Plantago, Weegbree

Naamgeving: De naam Weegbree komt al in het Oud-Saksisch voor als wegbreda, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool. Coronopus betekent kraaienpoot.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig, meerjarig of overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 5-30 cm.


Patrice78500 - Public Domain


Frank Vincentz - CC BY-SA 3.0


Frank Vincentz - CC BY-SA 3.0


© Hans Hillewaert - CC BY-SA 3.0

Wortels


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/

Stengels: De stengels zijn vrij kaal tot vrij sterk behaard. De aarstelen zijn rond en staan meestal wijd boogvormig uit.


Philmarin - CC BY-SA 3.0


Luis Fernández García - CC BY-SA 3.0


Javier Martin - Public Domain


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladeren staan recht opzij tot schuin omhoog. Ze zijn lijnvormig en met één duidelijke nerf, maar de grote bladeren hebben een veervormige nervatuur. Vaak hebben ze langwerpige, naar de voet versmalde zijslippen, die zelf weer zeer kleine aanhangseltjes kunnen heben. Ze zijn dan veerspletig. De schutblaadjes zijn eirond en aan de top priemvormig samengetrokken. Dit is een verschil met de andere soorten weegbree.


Frank Vincentz - CC BY-SA 3.0


Ixitixel - CC BY-SA 3.0


Nesrynr4734 - CC BY-SA 4.0


Denis Barthel - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De aren knikken voor de bloei. Ze zijn zelden langer dan een ½ dm. Van de vier kelkslippen zijn de bovenste twee gekield. Ze hebben op de kiel een vliezig, gewimperd vleugellrandje. De bloemen zijn 3 mm. Ze hebben een behaarde buis en bleek strokleurige, doorzichtige slippen. De meeldraden zijn dof lichtgeel.


Luis Fernández García - CC BY-SA 3.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


© Hans Hillewaert - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn eivormig en bevatten hoogstens vijf zaden. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Groene stranden, hoge kwelders (schorren), grasland (droog grasland en mestplekken), betreden plaatsen, gepekelde bermen, tussen straatstenen, konijnenkrabplaatsen, veepaadjes, mierenbulten, voegen van zeedijken, zeeduinen (langs duinpaden en duinvalleien) en waterkanten (langs kreken en brakke, steile slootkanten).

Verspreiding

Wereld: West-Europa, rondom de Middellandse Zee en in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika en Australië.

Hertshoornweegbree - Plantago coronopus

Nederland: Vrij algemeen in het kustgebied en in Zeeland. Elders vrij zeldzaam en zeldzaam  in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de duinen. Elders vrij zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Hertshoornweegbree - Plantago coronopus

Wallonië: Zeldzaam.

Oude illustraties


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra