Wilde planten in Nederland en België

Holwortel - Corydalis cava

Frysk: Holwoartel

English: Bulbous Corydalis

Français: Corydale creuse

Deutsch: Hohler Lerchensporn

Synoniemen: Corydalis bulbosa

Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Corydalis komt van het Griekse korydalis (kuifleeuwerik), naar de overeenkomst van de eindelingse bloeiwijze met de kuif van deze vogel. Cava betekent hol, vanwege de holle knol.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Hoofdbloei: Maart t/m mei.

Afmeting: 15-30 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: De tot 10 cm grote, knolvormige wortelstok is meestal hol in het onderste deel. Er groeien een aantal stengels op één knol (Vingerhelmbloem heeft dicht opeengroeiende stengels met elk een eigen, meestal kleinere knol).


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


{{Aelwyn}} -
CC BY-SA 3.0


Benjamin Zwittnig -
CC BY 2.5 si


Thierry Pernot -
CC BY-SA 2.0 FR

Stengels: De rechtopstaande stengels hebben aan de voet geen schede.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Thierry Pernot - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Jmp48 -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: De blauwgroene bladen zijn dubbel drietallig. De onderste stegelbladen hebben geen schedeachtige schub aan de voet.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Rosa-Maria Rinkl -
CC BY-SA 4.0


Pipi69e - Public Domain

Bloemen: Tweeslachtig. De eironde, schubvormige schutbladen hebben een gave rand. De bloemtrossen groeien aan de top van de stengels. De bloemen staan min of meer horizontaal op rechte stelen in de oksels van de schutbladen. Ze kunnen paarsrood of wit zijn en worden 2-3 cm lang. Ze hebben een lange omlaaggebogen spoor. Van de buitenste twee kroonbladen is het bovenste kroonblad naar achteren gespoord en naar de top verbreed (de bovenlip), het onderste kroonblad is aan de top verbreed (de onderlip) en de binnenste twee kroonbladen zijn bovenaan met elkaar vergroeid.


Gegü001 -
CC BY-SA 3.0


Björn S... -
CC BY-SA 2.0


Muriel Bendel -
CC BY-SA 4.0


Muriel Bendel -
CC BY-SA 4.0

Vruchten: Hangende doosvruchten van 2-2½ cm. De vruchtsteel is veel korter dan de vrucht. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, goed doorluchte, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze en kalkrijke grond (leem, klei en mergel).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, aan de voet van hellingen, hogere delen van beek- en rivierdalen, beschaduwde slootkanten bij buitenplaatsen en parkbossen), heggen, boomgaarden en kreupelhout.

Verspreiding

Wereld: Midden-, Oost- en Zuid-Europa, hoofdzakelijk in berggebieden. Holwortel komt van nature voor tot vlak bij de grens van Nederland, in de omgeving van Aken en Bentheim.

Nederland: Zeldzaam als stinsenplant in de zeekleigebieden in Fyslân en Groningen, langs de Vecht en aan de binnenduinrand. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Misschien plaatselijk ingeburgerd.
Wallonië:
Zeer zeldzaam ingeburgerd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 17, Jan Kops en F.W. van Eeden (1885)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 1, Dirk Leonard Oskamp (1796)


Cruijdeboek, deel 3, Rembert Dodoens. Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen (1554)


Deutschlands flora, deel 3, J. Sturm, J.W. Sturm (1801-1802)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Hortus Eystettensis, deel 1, Bessler, Basilius (1620)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Flora regni borussici, deel 2, A.G. Dietrich (1834)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL