Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Hongaarse raket - Sisymbrium altissimum

Andere namen

Frysk: Hongaarske raket

English: Tall rocket

Français: Sisymbre fausse-moutarde

Deutsch: Ungarische Rauke

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Brassicales

Familie: Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)

Geslacht: Sisymbrium (Raket)

Soort: Sisymbrium altissimum

Naamgeving (Etymologie): Raket komt van het Franse roquette, dat is afgeleid van het Latijnse eruca, de naam voor een koolplant. Sisymbrium komt van het Griekse sisymbrion, waarmee verschillende aromatische planten werden aangeduid. De naam is samengesteld uit het Griekse si (zeer), sys (zwijn) en ombrios (neus), de plant groeit in poelen waarin zwijnen zich graag rondwentelen. Altissimum betekent zeer hoog of het hoogste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 40-90 cm.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Wortels: Een penwortel  of   wortelstokken Deze zijn vaak bovenaan vertakt. Geen uitlopers.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


hasbrouck.asu.edu - CC0-1.0


usuherbarium.usu.edu - CC0-1.0


hasbrouck.asu.edu - CC BY-NC 3.0

Stengels: De rechtopstaande, behaarde en gevulde  stengels zijn naar boven toe wijd vertakt. Onderaan zijn ze ruw behaard, maar bovenaan kaal.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Bladeren: De bladeren zijn bijna tot op de middennerf ingesneden. De rozetbladen zijn veerspletig, ruw behaard en snel verdorrend. De  verspreidstaande stengelbladen zijn zittend en veerdelig  met twee tot vijf paar heel smalle, lijnvormige slippen.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Bloemen: Tweeslachtig. De stengel en vertakkingen eindigen in trossen  bloemen   De lichtgele bloemen (met vier kroonbladen) zijn 1-1,1 cm. De vier  kelkbladen staan wijd uit, de buitenste twee met bovenaan een hoorntje. Er zijn geen schutbladen. Iedere bloem heeft zes meeldraden, waarvan twee iets kleiner zijn. Het vruchtbeginsel  is bovenstandig met één stijl.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een doosvrucht. De lange, dunne hauwtjes zijn 5-10 cm. Ze staan schuin af op een korte steel en zijn meestal gebogen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Bruno Macé - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte zandgrond (ook wel op zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Braakliggende grond, omgewerkte grond, puin, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, bermen (open plaatsen), plantsoenen, tegen muren, in de voegen van bestrating en zeeduinen.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Midden- en West-Azië en Oost-Europa. Ingeburgerd in het grootste deel van Europa en in Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam tot zeer zeldzaam in het noorden, in Zeeland en in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Ingeburgerd in de 19de eeuw.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in het kustgebied, in het Maasgebied en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam.
Rode lijst. Criteria niet van toepassing.

Wallonië: Zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 17, Jan Kops en F.W. van Eeden (1885)


Flora Batava, deel 17, Jan Kops en F.W. van Eeden (1885)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra