Wilde planten in Nederland en België 

IJle dravik - Anisantha sterilis

Frysk-Mouwekrûper

English-Barren brome

Français-Brome stérile

Deutsch-Taube Trespe

Synoniemen-Bromus sterilis

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Anisantha is afgeleid van het Griekse anisos (ongelijk) en anthos (bloem). Sterilis betekent onvruchtbaar.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-15-120 cm.


Pavel Kacl - cc by-nc 4.0


© Edwin Dijkhuis - verspreidingsatlas.nl


HermannSchachner - cc0


Radio Tonreg - cc by 2.0

Wortels


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0


JuVlai - cc by-sa 2.0

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn onderaan behaard, maar bovenaan kaal.


Bas Klaver - cc by-nc 4.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0


williamdomenge9 - cc by-nc 4.0

Bladeren-De behaarde bladen zijn 3-5 mm breed. De bladschede is zacht behaard en heeft een v-vormige opening. Het tongetje is ingesneden (getand) en met franje.


Daderot - Public Domain


HermannSchachner - cc0


HermannSchachner - cc0


Harry Rose - cc by 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De losse, ijle bloempluim heeft overhangende takken. De langere zijtakken. Hebben één, twee of zelden drie aartjes. De langgesteelde aartjes staan naar alle kanten uit en hangen over of alle aartjes hangen naar één kant over. Ze staan niet dicht bij elkaar. De aartjes met de naalden zijn 4-6 cm lang. De kafnaalden worden tot 3 cm lang. Ze worden vanaf de wigvormige voet naar de top breder. Het onderste kelkkafje heeft één nerf. Het bovenste is groter (1-1,8 cm lang) en heeft drie nerven. Het lemma van de onderste bloem is 1,3-2,3 cm lang (de naald is duidelijk langer dan deze). De helmknoppen zijn tenminste 1 mm lang. Het bovenstandig vruchtbeginsel is behaard.


Luc Elshout - cc by-nc-sa 4.0


Harry Rose - cc by 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Harry Rose - cc by 2.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - cc0


AnRo0002 - cc0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, maar wel stikstofrijke, min of meer humeuze, zwak zure tot vaak kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, lö ss, mergel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Heggen, struwelen, voedselrijke bosranden, bermen, puin, ruigten, plantsoenen, omgewerkte grond, braakliggende grond, haven- en industrieterreinen, spoorwegterreinen, duinen, akkers, tussen straatstenen, tegen muren en langs trottoirranden.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en noordoostelijke delen.

Nederland-Archeofyt. Algemeen.

Vlaanderen-Archeofyt. Algemeen.

Wallonië-Archeofyt. Algemeen.

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl