Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Klavervreter - Orobanche minor

Frysk: Klaverfretter

English: Common broomrape

FranÁais: Orobanche du TrŤfle

Deutsch: Kleine Sommerwurz

Synoniemen:

Familie: Orobanchaceae (Bremraapfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Orobanche komt van het Griekse orobus (een peulvrucht) en anchoo (wurgen). Het wurgen slaat op het onttrekken van voedingsappen uit de voedsterplant. Minor betekent kleiner.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Parasiet.

Winterknoppen: Geofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 10-60 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Hamon jp -
CC BY-SA 3.0

Wortels: Bremraapzaden maken bij het ontkiemen een wortelachtige uitloper die contact maakt met de wortel van een gastheer. Wanneer de kiemplant zich hieraan heeft vastgemaakt, onttrekt hij uit deze plant water en voedingsstoffen.


herbariaunited.orgsheets


herbariaunited.orgsheets


herbariaunited.orgsheets


herbariaunited.orgsheets

Stengels: De slanke stengels zijn niet vertakt. Aan de voet zijn ze verdikt en ze zijn geel en bruinrood tot blauwpaars van kleur.


Willie Riemsma -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


AnemoneProjectors -
CC BY-SA 2.0

Bladeren: De schubbladen zijn eirond tot langwerpig. De toegespitste schutbladen zijn eveneens eirond.


Rosser1954 -
CC BY-SA 3.0


Rosser1954 -
CC BY-SA 3.0


Donald Hobern -
CC BY 2.0


Hhaithait -
CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen zijn lichtgeel tot bruinachtig en 1-1,8 cm. Ze kunnen al dan niet klierachtig behaard zijn. De ruglijn van de voet tot de top is regelmatig gekromd. De bovenlip is uitgerand of tweelobbig. De lobben zijn meestal naar voren gestrekt. De onderlip heeft drie gelijke slippen en een zoom zonder haren. De tandenvan de kelkhelften zijn meestal veel langer dan de rest van de kelkhelft. De meeldraden zijn aan de voet behaard. Ze staan 2-3 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. De stempel is geel of soms paars.


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl


© Dick Kerkhof - verspreidingsatlas.nl


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl


Svdmolen -
CC BY 2.5

Vruchten: Een doosvrucht met heel fijn zaad. Het zaad kan verscheidene jaren zijn kiemkracht behouden. Tweezaadlobbig.


Rosser1954 -
CC BY-SA 3.0


Rosser1954 -
CC BY-SA 3.0


Rosser1954 -
CC BY-SA 3.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende grond (meestal op klei, soms op leem of mergel). De plant woekert het meest op Rode klaver, maar ook op andere vlinderbloemige planten, zeer zelden op o.a. Gewoon duizendblad en Echt bitterkruid.

Groeiplaatsen: Rivierdijken, bermen, grasland (vochtig, licht bemest grasland en kalkrijke hellingen), akkers (klavervelden) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk in Zuidwest-AziŽ, Noord-Afrika en Zuid-Europa. Als cultuurvolger verspreid naar Midden- en West-Europa (noordelijk tot in Zuid-Zweden), Noord-Amerika, oostelijk Afrika, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland.

Nederland: Vrij zeldzaam in Zeeland en enkele aangrenzende gebieden, zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het rivierengebied en aangrenzende gebieden.

Vlaanderen: Zeldzaam. Het meest in de Polders.
WalloniŽ:
Zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 12, Jan Kops, P. M. E. Gevers Deijnoot en F. A. Hartsen (1865)


Iconographia botanica seu plantae criticae, H.G.L. Reichenbach (1823-1832)


British phaenogamous botany, deel 5: W. Baxter (1834-1843)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 6, J.E. Sowerby (1866)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Hortus Eystettensis, Bessler, Basilius (1620)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

 

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL