Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Klein vlooienkruid - Pulicaria vulgaris

Andere namen

Frysk:

English: Small Fleabane

Français: Pulicaire vulgaire

Deutsch: Kleines Flohkraut

Verouderde of andere namen: Echt vlooienkruid

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Pulicaria (Vlooienkruid)

Soort: Pulicaria vulgaris

Naamgeving (Etymologie): Pulicaria komt van het Latijnse Pulex en betekent vlo. Dit verwijst naar het gebruik van deze plant als huismiddel tegen vlooien. Vulgaris betekent gewoon.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 10-40 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Wortels


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De stengels zijn vaak wijd vertakt, meestal sterk rood gekleurd en enigszins wollig behaard. De zijtakken zijn langer dan de hoofdas. Klein vlooienkruid ziet er daarom wat struikachtig uit.


© Bert Verbruggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbruggen - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladeren staan verspreid, hebben een iets golvende rand, zijn langwerpig en verspreid behaard. Aan de rand zijn ze vaak iets gekroesd of getand. De onderste bladeren zijn in een kort steeltje versmald. De bovenste bladeren zijn halfstengelomvattend. De wortelbladen zijn al tijdens de bloei verdord.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Christian Fischer - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Polygaam. De bloemhoofdjes zijn 0,8-1 cm. Ze zijn geel met zeer korte, rechtopstaande lintbloemen, die ongeveer even lang zijn als de buisbloemen. De omwindselbladen zijn lijnvormig en viltig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbruggen - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Marie Portas - CC BY-SA 2.0 FR


Patrice Giradeau - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op natte tot vochtige, 's winters onder water staande, matig voedselareme tot voedselrijke en stikstofrijke grond (zand, leem, klei en zavel).

Groeiplaatsen: Waterkanten (rivierstrandjes, nat slib, drooggevallen plekken langs grote rivieren, langs beken, vijvers, greppels, poelen en plassen), moerassen, ruigten, wegranden, afgravingen (zand- en kleiwinningsplassen) en grasland (uiterwaarden en weiland).

Verspreiding

Wereld: Voornamelijk in gematigde streken in Europa en West-Azië. Van Oost-Engeland en Noord-Spanje tot in West- en Midden-Azië, Noordwest-Afrika en Ethiopië. Noordelijk tot in Denemarken en Polen.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam langs de grote rivieren. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Bedreigd.

Wallonië: Vroeger zeer zeldzaam in Lotharingen (nog aanwezig?).
Rode lijst. Verdwenen uit Wallonië.

Oude illustraties

(Klik op een afbeelding om te vergroten).


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 4, Johann Carl Krauss (1800)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 4, Johann Carl Krauss (1800)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra