Kleine duizendknoop

Namen

Wetenschappelijk: Persicaria minor (Polygonum minus, Polygonum minor)

Nederlands: Kleine duizendknoop

Frysk: Lytse readskonk

English: Small water-pepper (Spotted ladysthumb, Minor Smartweed)

Français: Renouée fluette

Deutsch: Kleiner Knöterich

Familie: Duizendknoopfamilie, Polygonaceae

Geslacht: Persicaria, Duizendknoop

Naamgeving: De Nederlandse naam duizendknoop komt van de plaatselijke verdikkingen op de stengel (de knopen). Persicaria betekent perzikkruid (de bladeren lijken op die van de Perzik). Minor betekent kleiner.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 10-40 cm.


© Maarten Langbroek - verspreidingsatlas.nl


Bernd Gliwa - CC BY-SA 2.5


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Wortels


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


 http://herbariaunited.org/

Stengels: De dunne, tere stengels liggen onderaan vaak op de grond of ze zijn opstijgend.


© Maarten Langbroek - verspreidingsatlas.nl


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren zijn smal langwerpig, 5-8 mm breed, spits en nauwelijks gesteeld. De grootste breedte vind je bij de bladvoet, daar versmalt het plotseling en is min of meer afgerond. Het blad is vijf tot tien keer zo lang als breed.


Fornax - CC BY-SA 3.0


Mhiue Menand - CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen zijn paarsrood of soms wit. De rechtopstaande aren zijn losbloemig.


© Maarten Langbroek - verspreidingsatlas.nl


James Lindsey - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De dopvruchten zijn ca. 2 mm. De zaden zijn glanzend zwart. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkarme, sterk humeuze, niet te zware grond (meestal venige grond). Vaak op plekken met een dalende waterspiegel in de lente en zomer, zodat er open plekken ontstaan waar de soort kan kiemen.

Groeiplaatsen: Akkers, bossen (drassige bospaden, waterkanten (droogvallende plaatsen, o.a. langs vijvers, greppels en op slootbagger langs regelmatig geschoonde sloten) en braakliggende grond.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Kleine duizendknoop - Persicaria minor

Nederland: Vrij zeldzaam in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Kleine duizendknoop - Persicaria minor

Wallonië: Vrij zeldzaam.

Oude illustraties


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra