Wilde planten in Nederland en België

Kleine kaardenbol - Dipsacus pilosus

Frysk-Lytse kaarde

English-Small Teasel

Français-Cardère velue

Deutsch-Behaarte Karde

Synoniemen-Cephalaria pilosa, Kleine kaardebol

Familie-Caprifoliaceae (Kamperfoeliefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Dipsacus komt van het Griekse dipsao (ik heb dorst), hetgeen slaat op het verzamelen van regenwater in de bekkens, die door de stengelbladen gevormd worden. Pilosus betekent harig of behaard.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli en augustus.

Afmeting-60-120 cm, maar soms tot 250 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn begroeid met stugge, stekende borstelharen en vaak zijn ze wat bossig vertakt. De stengel en vertakkingen eindigen in bloemhoofdjes.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De rozetbladen hebben een lange steel. Ze zijn eirond, staan schuin omhoog gericht, zijn behaard en hebben een gave rand. De tegenoverstaande stengelbladen zijn gesteeld en aan de voet niet vergroeid. Wel hebben ze daar vaak twee oortjes. De onderste stengelbladen zijn eirond of elliptisch en niet gedeeld. De bovenste zijn driedelig met grote eindslip en kleine zijslippen. De bladranden en de middennerf aan de bladonderkant zijn gestekeld.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemhoofdjes zijn bolvormig, geelwit of roomwit en 1½-2½ cm groot. Ze staan aan het einde van de stengels en vertakkingen. Voor de bloei knikken de bloemen. De bloei begint halverwege het hoofdje en breidt zich dan naar beneden en naar de top toe uit. De schutbladen en stroschubben zijn ongeveer even lang als de bloemen. De omwindselblaadjes zijn behaard (niet gestekeld). Een afzonderlijke bloem is viertallig en min of meer trechtervormig. Ze bevatten vier meeldraden. De helmknoppen zijn donkerpaars. Het vruchtbeginsel is onderstandig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Half beschaduwde of licht beschaduwde, min of meer open plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, humeuze grond (leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Open plekken in loofbossen, beek- of rivierbeleidende bossen, populierenaanplantingen, bosranden, struwelen, kapvlakten, langs beken, langs spoorwegen, kalkgroeven en steile hellingen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en West- en Midden-Europa.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl