Wilde planten in Nederland en België

Kleine lisdodde - Typha angustifolia

Frysk-Lytse tuorrebout

English-Lesser Bulrush

Français-Massette à feuilles étroites

Deutsch-Schmalblättriger Rohrkolben

Synoniemen

Familie-Typhaceae (Lisdoddefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Typha komt van het Griekse tiphos (moeras), dus een moerasplant of van het Griekse typhoo (roken), vanwege het vroegere gebruik van de bloeikolven om smeulend vuur aan te houden. Angustifolia betekent met smalle bladen.

Kruising-Kleine lisdodde kan een kruising vormen met Grote lisdodde (Typha x glauca).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Helofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-100-300 cm.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Tiziano Luka Pes - cc by-nc 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Wortels-Wortelstokken.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels-De stengelvoet is knolvormig verdikt. De rechtopstaande bloeistengels zijn ongeveer 2/3 keer zo Iang als de bladeren. Kleine lisdodde vormt pollen.


Christian Fischer - cc by-sa 3.0


Le.Loup.Gris - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Le.Loup.Gris - cc by-sa 3.0

Bladeren-De zeer lange, meestal dofgroene bladen zijn overwegend laag ingeplant. Ze zijn lijnvormig, plat, maar aan de onderkant gewelfd en 0,3-1 (-1,2) cm breed (smaller dan die van Grote lisdodde). De bladschede is bij de wortelhals gesloten.


Don Pedro28 - cc by-sa 3.0


Wibowo Djatmiko - cc by-sa 3.0


Johann Jaritz - cc by-sa 3.0 at


bertrant.bui - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Eenslachtig. Eenhuizig. De vrouwelijke bloemen groeien in de oksels van kleine schutbladen. De vrouwelijke aar is bij rijpheid geelachtig tot groenachtig bruin en 1-2 cm breed. De vrouwelijke aar is van de bovenste mannelijke aar gescheiden door een tussenruimte van 2-8 cm. Vrouwelijke bloemen hebben een gesteeld en behaard bovenstandig vruchtbeginsel met een lijnvormige stempel.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


AlbertHerring - cc by 2.0


AlbertHerring - cc by 2.0

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Eenzaadlobbig.


Johann Jaritz - cc by-sa 3.0 at


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Michel Pansiot - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen in en langs ondiep, matig voedselarm tot voedselrijk, stilstaand of langzaam stromend, zwak zuur tot licht kalkhoudend, zoet, zelden zwak brak water met een vaak organische tot venige bodem.

Groeiplaatsen-In en langs kanalen, brede sloten, petgaten, duinplassen, moerasvarenrietland, jong veenmosrietland, klein, ondiepe plassen met veel drijftillen, oude rivierlopen en zelden in moerasbossen.

Verspreiding

Wereld-Gematigde streken op het noordelijk halfrond, echter maar weinig in het Pacifische gebied. Een nauw verwante soort groeit in de tropen en de subtropen.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

Wetenswaardigheden

Van lisdodden zijn veel volksnamen bekend, zoals bv. rietsigaren, dulen, duikers, toestebollen, bullepees, kannewasser, doerebouten en lampepoetser. Lisdodden worden aangeplant als vijverplant en als oeverbeschoeiing. Bloeistengels worden gebruikt voor droogboeketten. De lange, taaie bladeren kunnen als bindmateriaal dienen. Lisdodden werden vroeger ook gebruikt als dakbedekking, maar het is minder duurzaam dan Riet. Het vruchtpluis diende als vulling voor kussens.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl