Wilde planten in Nederland en België

Kleine watereppe - Berula erecta

Frysk: Lyts tongerskerm

English: Lesser Water-parsnip

Français: Petite berle

Deutsch: Wassersellerie

Synoniemen: Berula angustifolia, Sium angustifolium, Sium erectum

Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Berula is een platennaam voor een waterplant, die lijkt op Waterkers. Erecta betekent opstijgend of opgericht.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 30-60 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Consultaplantas -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Wortels: Een wortelstok. Ze vormen uitlopers en groeien vaak in grote groepen.


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande, kale en holle stengels zijn buisvormig, met lijnen en vaak sterk vertakt en/of zigzagsgewijs heen en weer gebogen.


Genevieve Botti -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De ondergedoken bladeren zijn drie- tot viervoudig geveerd met lijnvormige slippen. De andere, verspreidstaande bladeren zijn geveerd met zeven tot veertien paar langwerpige, getande blaadjes. Het topblaadje is vaak driedelig. De bovenste bladeren zijn maar klein.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Radio Tonreg -
CC BY 2.0


Gertjan van Mill -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Consultaplantas -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemschermen zijn 3-6 cm breed en met tien tot twintig stralen. De schermen staan tegenover de bladeren. De witte, 2 mm grote bloemen hebben vijf kroonbladen. De vijf kelktanden zijn priemvormig en vaak ongelijk. De stijlen zijn lang. De talrijke, omwindselbladen zijn vaak geveerd (deels driedelig). De onderstandige vruchtbeginsels zijn kaal.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Gertjan van Mill -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Stan Shebs -
CC BY-SA 3.0


Stan Shebs -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een splitvrucht. De bolvormige vruchten zijn eirond, 1½-2 mm en nauwelijks geribd. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Gertjan van Mill -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Dominique Remaud -
tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud -
tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet tot zwak brak, zwak zuur tot kalkrijk, liefst helder, zeer zwak tot stilstaand water (zand, leem, zavel, veen en klei). De soort groeit vaak op kwelplekken.

Groeiplaatsen: Waterkanten en water (beken, sloten, brakke poldersloten, greppels, vijvers, plassen, drinkpoelen, vroegere rivierarmen en kanalen), moerassen (rietland, verlandende sloten, drijftillen en dichtgroeiende veenplassen), bossen (moerasbossen) en brongebieden.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken op het noordelijk halfrond, behalve in Oost-Azië. Ingeburgerd in Australië en op een paar plaatsen in Afrika.

Nederland: Algemeen in laagveengebieden, het noordelijk zeekleigeied, het rivierengebied en op de Waddeneilanden. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het Deltagebied, op de hoge zandgronden en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Cleyn water Eppe
Cruijdeboek, deel 5, Rembert Dodoens. Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)Die Giftpflanzen Deutschlands, P.H.H. Esser, W. Müller (1910)


New Kreüterbuch, L. Fuchs (1543)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)


Flore médicale, deel 2, F.P. Chaumeton (1829)


Flora regni borussici, deel 12, A.G. Dietrich (1844)Sämmtliche Giftgewächse Deutschlands, E. Winkler (1853)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Svensk botanik, deel 9, J.W. Palmstruch e.a. (1807-1838)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 4, J.E. Sowerby (1865)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL