Wilde planten in Nederland en België

Kleine zandkool - Diplotaxis muralis

Frysk-Púnkoalsied

English-Annual Wall-rocket

Français-Diplotaxis des murailles

Deutsch-Mauer-Doppelsame

Synoniemen-Sisymbrium murale, Muurzandkool

Familie-Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Diplotaxis komt het Griekse diplos (dubbel) en taxis (rij), omdat de zaden in ieder hokje in twee rijen zitten. Muralis betekent op of bij muren groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm-Therofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m oktober.

Afmeting-15-40 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De stengels zijn sterk vertakt. Alleen aan de niet verhoute voet zijn ze zwak behaard en voorzien van bladen. Meestal zijn de nstengels verder bladloos, maar aan zijdelingse bloeistengels groeien vaak wel bladen.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De rozetbladen zijn elliptisch, bochtig getand tot veerspletig, lang gesteeld en geelgroen van kleur. De eindslip is drietoppig.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Fornax - cc by-sa 3.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemstelen zijn tot twee keer zo lang als de kelk. De gele bloemen zijn ongeveer 1 cm. De kroonbladen zijn 4-7,5 mm lang.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Isidre blanc - cc by-sa 4.0


Fornax - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-De opstijgende hauwen zijn 1½-4½ cm lang en 1½-2½ mm breed. Boven de invoeging van de kelk zijn ze niet of nauwelijks (zeer kort) gesteeld. Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke, vaak kalkhoudende en steenachtige grond (stenige plaatsen en zand).

Groeiplaatsen-Stenige braakliggende grond, opgespoten grond, langs spoorwegen, haventerreinen, omgewoelde plekken in bermen, aan de voet van duinhellingen, tussen stenen op zeedijken, rotsachtige plaatsen, klippen, steengroeven, oude muren, ruderale plaatsen, kalkrijke ruigten, akkers en langs rivieren.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied en Midden-Europa.

Nederland-Ingeburgerd in de 19de eeuw. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl