Planthoogte: 15-60 cm. Witte (of voor een deel witte) bloemen.

Aangebrande orchis

Aardbeiklaver

Aardkastanje

Aarmunt

Akkerdoornzaad

Akkerereprijs

Akkerhoornbloem

Akkerviooltje

Akkerwalstro

Akkerwinde

Alpenheksenkruid

Amerikaanse kruidkers

Armbloemig look

Armbloemige scheefkelk

Avondkoekoeksbloem

Aziatische veldkers

Basterdhyacint (inclusief Spaanse hyacint en Wilde hyacint)

Basterdklaver

Basterdschroeforchis

Basterdsmeerwortel

Beklierde duizendknoop

Beklierde nachtschade

Beklierde ogentroost

Berendruif

Bergandoorn

Bergboerenkers

Berggamander

Bergklaver

Bergnachtorchis

Bergseselie

Bergvenkel

Beverneltorkruid

Bijenblad

Bittere scheefbloem

Bittere veldkers

Blaassilene

Bleek bosvogeltje

Bleekgele hennepnetel

Bleke basterdwederik

Bleke hoornbloem

Bleke schubwortel

Bochtig look

Bonte krokus

Borstelscherm

Bosaardbei

Bosanemoon

Bosboerenkers

Bosmuur

Bosogentroost

Bosorchis

Bosroos

Bosveldkers

Bosvogelmelk

Calands klokje

Canadese fijnstraal

Caucalis

Chinese bieslook

Christoffelkruid

Citroenmelisse

Dalkruid

Damastbloem

Daslook

Dauwbraam

Deens lepelblad

Dennenorchis

Distelbremraap

Dolle kervel

Doorgroeide boerenkers

Doornappel

Driebloemige nachtschade

Driehoornig walstro

Driekantig look

Driekleurig viooltje

Drienerfmuur

Duizendblad

Echt lepelblad

Echt melkviooltje

Echte kamille

Echte lampionplant

Eendagsbloem

Engels lepelblad

Fijne kervel

Frans walstro

Franse aardkastanje

Gaffelsilene

Geelhartje

Geelwitte helmbloem

Geelwitte klaver

Geelwitte ossentong

Gele wikke

Genadekruid

Geoorde veldsla

Gerande schijnspurrie

Gestreepte leeuwenbek

Gewone hennepnetel

Gewone hoornbloem

Gewone margriet

Gewone salomonszegel

Gewone smeerwortel

Gewone spurrie

Gewone vogelmelk

Gewone waternavel

Gewone zandmuur

Gewoon sneeuwklokje

Gewoon varkensgras

Glad parelzaad

Glad walstro

Glansbesnachtschade

Glansschroeforchis

Glanzige hoornbloem

Gouden ribzaad

Graskers

Grasmuur

Grijskruid

Groene schroeforchis

Groene wespenorchis

Grondster

Groot glaskruid

Groot heksenkruid

Groot warkruid

Grote bevernel

Grote bosaardbei

Grote graslelie

Grote muur

Grove varkenskers

Haarlems klokkenspel

Hangende look

Harig knopkruid

Harlekijn

Hazenpootje

Heelbeen

Heelkruid

Heggenvogelmuur

Heidespurrie

Heidewikke

Herderstasje

Herfstschroeforchis

Heuvelaardbei

Hoge anemoon

Holwortel

Hondspeterselie

Jakobsladder

Kaal knopkruid

Kalkbedstro

Kalkhoornbloem

Kalkraket

Kalkvleugeltjesbloem

Kalkwalstro

Karpatenklokje

Karwij

Karwijselie

Karwijvarkenskervel

Klavervreter

Klein glidkruid

Klein heksenkruid

Klein kaasjeskruid

Klein tasjeskruid

Klein vogelpootje

Klein warkruid

Klein wintergroen

Kleinbloemig kaasjeskruid

Kleine bevernel

Kleine duizendknoop

Kleine valeriaan

Kleine varkenskers

Kleine veldkers

Kleverige nachtschade

Klimopbremraap

Kluwenhoornbloem

Knarkruid

Knikkende vogelmelk

Knolspirea

Knolsteenbreek

Knopherik

Knopig doornzaad

Koraalwortel

Kranskarwij

Kransmuur

Kransnemesia

Kranssalomonszegel

Kruipende steenkers

Kruisdistel

Kuifvleugeltjesbloem

Lancetbladige basterdwederik

Lange zonnedauw

Lelietje-van-dalen

Lenteklokje

Leverbloempje

Lievevrouwebedstro

Liggend bergvlas

Liggend walstro

Liggende ganzenvoet

Liggende raket

Look-zonder-look

Luzerne

Malrove

Meesterwortel

Melkkruid

Melkviooltje

Moederkruid

Moerasmuur

Moeraswalstro

Moeraswespenorchis

Moeslook

Mossteenbreek

Muurfijnstraal

Muurnavel

Muurscheefkelk

Naaldenkervel

Nachtkoekoeksbloem

Nachtsilene

Noords walstro

Oeverwarkruid

Omgebogen vetkruid

Onderaardse klaver

Overblijvende hardbloem

Parnassia

Peen

Peperkers

Perzikkruid

Pijlkruidkers

Pijlscheefkelk

Pinksterbloem

Piramidevogelmelk

Prachtanjer

Prachtrozenkransje

Prikneus

Randjesbloem

Rankende duivenkervel

Rankende helmbloem

Reukeloze kamille

Riempjes

Rijnse steenbreek

Rijsbes

Ringelwikke

Rode bosbes

Rode spoorbloem

Rond kaasjeskruid

Rond wintergroen

Ronde steenbreek

Ronde zonnedauw

Rood herderstasje

Rotsganzerik

Rotsooievaarsbek

Roze vetkruid

Rozetkruidkers

Rozetsteenkers

Ruige scheefkelk

Ruige weegbree

Ruw parelzaad

Ruw walstro

Ruwe klaver

Schermscheefbloem

Scheve hoornbloem

Schijnklimopereprijs

Selderij

Sierlijke vetmuur

Sikkelkruid

Slaapbol

Slanke wikke

Smal vlas

Smalle aster

Smalle weegbree

Spookorchis

Springzaadveldkers

Steenbraam

Steeneppe

Steenhoornbloem

Stekend loogkruid

Stijve ogentroost

Stinkende kamille

Stofzaad

Straalscherm

Struikhei

Tengere veldmuur

Tengere zandmuur

Tijmbremraap

Torenkruid

Torenscheefkelk

Tuinjudaspenning

Tweekleurig springzaad

Valse kamille

Varkenskervel-torkruid

Veldkruidkers

Veldwarkruid

Vertakte graslelie

Vierrijige ogentroost

Vierzadige wikke

Vijfhelmige spurrie

Viltige hoornbloem

Vingerhoedskruid

Violette bremraap

Vlakbloempje

Vlakke dwergmispel

Vlaswarkruid

Vleeskleurige orchis

Vogelmuur

Vogelpootklaver

Vreemde ereprijs

Wasbraam

Watermuur

Waterpeper

Waterpostelein

Waterpunge

Weidebergvlas

Weidekervel-torkruid

Welriekende muggenorchis

Welriekende nachtorchis

Welriekende salomonszegel

Wild kattenkruid

Wilde bertram

Wilde judaspenning

Wilde kievitsbloem

Wilde nigelle

Wilde peterselie

Winterheliotroop

Winterpostelein

Wit bosvogeltje

Wit hoefblad

Wit hongerbloempje

Wit vetkruid

Wit zonneroosje

Witte boterbloem

Witte brunel

Witte dovenetel

Witte engbloem

Witte honingklaver

Witte klaver

Witte krodde

Witte muggenorchis

Witte munt

Witte narcis

Witte rapunzel

Witte reseda

Witte steenraket

Wolfspoot

Zachte duizendknoop

Zandhoornbloem

Zandraket

Zandvarkensgras

Zeegroen walstro

Zeegroene muur

Zeekool

Zeepostelein

Zeeraket

Zevenster

Zilt torkruid

Zilte schijnspurrie

Zilverschildzaad

Zinkboerenkers

Zinklepelblad

Zinkveldmuur

Zomerandoorn

Zomerfijnstraal

Zomerklokje

Zomerschroeforchis

Zulte

Zwaluwtong

Zwarte braam

Zwarte nachtschade

Zweedse kornoelje

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl