Wilde planten in Nederland en België

Knolvossenstaart - Alopecurus bulbosus

Frysk-Rottesturtsje

English-Bulbous Foxtail

Français-Vulpin bulbeux

Deutsch-Zwiebel-Fuchsschwanz

Synoniemen

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Alopecurus komt van het Griekse alopex (vos) en oura (staart), vanwege de vorm van de aar. De Nederlandse naam vossenstaart heeft dezelfde betekenis. Bulbosus betekent met een bol of een knol.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-10-40 cm.


Daderot - Public Domain


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - www.discoverlife.org


Marco Iocchi - cc by-nc-nd 4.0


Marco Iocchi - cc by-nc-nd 4.0

Wortels-Een knolvormig verdikte voet. De 1 cm grote stengelknolletjes zijn bolrond of uivormig. Vaak zijn ze paars of roodachtig en zitten ze net onder de grond.


Herbier Guittot - cc by-sa 2.0 fr


Mathieu Menand - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Gertjan van Noord - cc by-nd 4.0


http://sophy.tela-botanica.org/

Stengels-Knolvossenstaart vormt vaak polletjes, maar soms is er maar één stengel. De stengels zijn meestal opstijgend. Het knievormig geknikte deel is klein t.o.v. het rechtopstaande deel. De stengels wortelen niet op de knopen en vertakken zich ook niet.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - www.discoverlife.org

Malcolm Storey - bioimages.org.uk - www.discoverlife.org


http://sophy.tela-botanica.org/


Johan Eckhardt - cc by-nc-nd 4.0

Bladeren-De bladen zijn grijsgroen.


Mathieu Menand - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Marco Iocchi - cc by-nc-nd 4.0


http://sophy.tela-botanica.org/


herbariaunited.org

Bloemen-Tweeslachtig. De halm en de bloeiwijze zijn gewoonlijk vrij slank. De bloeiwijze is 1,5-7 cm lang en 3-5 mm breed. De aartjes worden tot 4 mm lang. De helmknoppen zijn roomwit, maar later worden ze iets geel. De kelkkafjes wijken aan de top iets uit elkaar en zijn nauwelijks met elkaar vergroeid. Ze hebben een spitse naaldachtige top en zijn 3-4 mm lang. Het lemma is lang genaald.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Mathieu Menand - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Mathieu Menand - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - www.discoverlife.org

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op permanent vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke grond (zand, soms enigszins venig, zavel en klei).

Groeiplaatsen-Zilt grasland, poldergrasland, duinen, zeedijken (op plaatsen waar zout water onder een dijk of een smalle duinstrook door kwelt of waar in de ondergrond zout veen zit), hogere delen van kwelders (schorren), soms op meer verstoorde plaatsen en schorren langs zeearmen in het mondingsgebied van rivieren.

Verspreiding

Wereld-Langs de kust van het westelijk Middellandse-Zeegebied en West-Europa tot in Zuid-Wales en Midden-Engeland en de Wezer ten noorden van Bremen.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Verdwenen. Vroeger langs de Schelde ten noorden van Antwerpen. Voor het laatst gevonden de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Wallonië-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam..

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl