Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Knopig doornzaad - Torilis nodosa

Andere namen

Frysk: Lyts stikelsied

English: Knotted Hedge-parsley

Français: Torilis noueux

Deutsch: Knotiger Klettenkerbel

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Apiales

Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Geslacht: Torilis (Doornzaad)

Soort: Torilis nodosa

Naamgeving (Etymologie): Torilis is afkomstig van torulus, het verkleinwoord van torus (gezwel) naar de gezwollen stengelknopen. Nodosa betekent knopig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: April, mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 5-40 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Franco Giordana - CC BY-NC-ND 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


Enrico Romani - CC BY-NC-ND 4.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De ruw behaarde, gevulde stengels liggen op de grond of ze zijn opstijgend.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam  - verspreidingsatlas.nl


Pancrat  - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De donkergroene bladeren zijn één- tot tweevoudig geveerd  met diep ingesneden bladslippen.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Gianluca Nicolella - CC BY-NC-ND 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De zittende  of kortgesteelde bloemen staan tegenover de bladeren in kluwenvormige schermen met twee of drie zeer korte stralen. De 1 mm grote bloemen zijn roze-wit. De kroonbladen zijn korter dan de kelkstekels. Er zijn geen omwindselbladen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Gianluca Nicolella - CC BY-NC-ND 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn eivormig en 2½-3½ mm. Het naar buiten gekeerde deelvruchtje is helemaal gestekeld. Het binnenste deelvruchtje heeft alleen aan de top een paar stekeltjes en is wrattig. De middelste vrucht is niet gestekeld. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

   

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke, vaak brakke kleigrond.

Groeiplaatsen: Begraasde zeedijken, grasland (vochtig, bemest grasland), bermen (aan de bovenrand van schuine bermen, waar door intensieve begrazing en betreding door vee open plekken zijn ontstaan), braakliggende grond en slaperdijken.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en West- en Zuid-Europa. Elders soms ingeburgerd, o.a. in Noord-Amerika en Australië.


gbif.org

Nederland: Vrij zeldzaam in Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland en zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, langs de Waddenzee en langs het IJsselmeer.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen:  Vrij zeldzaam in het kustgebied. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Vroeger zeer zeldzaam.
Rode lijst. Verdwenen uit Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra