Wilde planten in Nederland en België

Koningskaars - Verbascum thapsus

Frysk-Aronsstêf

English-Mullein

Français-Bouillon blanc

Deutsch-Kleinblütige Königskerze

Synoniemen

Familie-Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Verbascum is een verbastering van barbascum (gebaard), planten bedekt met vilt en voorzien van gebaarde meeldraden. Thapsus betekent een plant afkomstig van het eiland Thapsos.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m oktober.

Afmeting-80-200 cm, zelden lager.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Bjoertvedt - cc by-sa 3.0


Leridant - cc by 2.5

Wortels-Een penwortel.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-Meestal maar één, niet vertakte, zachtgrijze of wit-wollige stengel.


Bert Verbruggen - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - cc by-sa 4.0


Brunello Pierini - cc by-nc-nd 4.0


Gianluca Nicolella - cc by-nc-nd 4.0

Bladeren-De bladen zijn langwerpig-eirond en zwak gekarteld. De stengelbladen zijn naar de voet geleidelijk versmald in twee brede lijsten, die zich naar onderen langs de stengel voortzetten tot aan of voorbij het vorige blad. Ze zijn dicht wollig behaard en worden tot 40 cm lang. De rozetbladen hebben een stompe top en de stengelbladen een zwak toegespitste top.


Piet Bremer - cc by-nc-sa 3.0 nl


Dcrjsr - cc by 4.0


AnRo0002 - cc0


John Tann - cc by 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen zitten in dichte kluwens, die verenigd zijn tot een aarvormige bloeiwijze met een korte steel. De bloemen zijn lichtgeel,  1,2-3,5 cm lang en trechtervormig. Ze hebben vijf meeldraden. De onderste twee zijn langer dan de andere en (vrijwel) niet behaard. De helmknoppen van deze twee meeldraden zijn kort pijlvormig en lopen iets af langs de helmdraad (de beide onderste meeldraden zijn tenminste drie tot vier keer zo lang als hun kort aflopende helmknoppen). De bovenste drie meeldraden met wit-wollige helmdraden. De stempel is knopvormig en loopt niet langs de stijl af.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Bert Verbruggen - verspreidingsatlas.nl


Notafly2 - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Franco Rossi - cc by-nc-nd 4.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op droge, goed doorlatende, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende, maar soms zwak zure, omgewerkte grond (meestal op zand, soms op mergel of zavel en op stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Spoorbermen, langs duinpaden, open plekken in de duinen, heggen, struwelen, houtwallen, open zandige plekken in bermen, ruig grasland, dijken, puin, zandgroeven, zanddepots, braakliggende grond, opgespoten grond, industrie- en haventerreinen, bouwterreinen, stortterreinen, tussen straatstenen, steile kalkhellingen en kalkrijke en beweide ruigten.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuid-Europa.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl