Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Koningsvaren - Osmunda regalis

Andere namen

Frysk: Plûmfear

English: Royal Fern

Français: Osmonde royale

Deutsch: Königsfarn

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Pteropsida

Orde: Filicales

Familie: Osmundaceae (Koningsvarenfamilie)

Geslacht: Osmunda (Koningsvaren)

Soort: Osmunda regalis

Naamgeving (Etymologie): Osmunda is waarschijnlijk afgeleid van Osmund, een Saksische naam voor de God Thor. Regalis betekent koninklijk.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Sporenplant.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Rijpe sporen: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-160 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: De ongeveer bolvormige (soms vertakte) wortelstok heeft een doorsnede tot 30 cm, staat rechtop met daarop de resten van afgestorven bladeren. Een deel van de wortelstok komt als een soort stammetje net boven de grond.


bisque.iplantcollaborative.org -
CC BY-NC 3.0


bisque.iplantcollaborative.org -
CC BY-NC 3.0


images.cyberfloralouisiana.com -
CC BY-NC 3.0


mississippiplants.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: Rechtopstaande vruchtbare bladstelen.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: Jonge bladen zijn aan de top opgerold. Deze jonge, zich ontvouwende bladen zijn begroeid met fijne haren, die spoedig afvallen. Grote rechtopstaande, wortelstandige bladen. De buitenste bladen zijn onvruchtbaar. Ze worden 30-200 cm lang, zijn langwerpig-eirond, dubbel geveerd, met stompe deelblaadjes en een vrijwel gave rand of heel fijn gezaagd. De steel is korter dan de bladschijf en begroeid met later afvallende, wollige, geelbruine haren.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Sporen. De binnenste bladeren zijn vruchtbaar en worden meestal iets langer dan de buitenste. Ze hebben een langere steel. De bovenste delen zijn lijnvormig, vaak extra vertakt, dicht bezet met sporendoosjes en eindigend in een bruine pluim.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, voedselarme tot matig voedselrijke, humeuze, zure tot zwak zure grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen: Bossen (lichte, natte plekken in loofbossen), houtwallen, hakhout, struwelen, ruigten, waterkanten (beschaduwde slootkanten en langs greppels), moerassen (veenmoeras en oud ijl rietland met veel veenmos), bermen, oude veendijken, eendenkooien, zeeduinen (duinvalleien) en langs spoorwegen (langs spoorsloten).

Verspreiding

Wereld: Europa, hoofdzakelijk in het westen en overwegend in het laagland. Ook in Afrika, Zuidoost-Azië en Noord- en Zuid-Amerika.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in het noordoosten, oosten en midden van het land en in Noord-Brabant, zeldzaam in de veengebieden in Noord- en Zuid-Holland en zeer zeldzaam in het kustbebied en Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems. Beschermd.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd. Beschermd.

Wallonië: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Wetenswaardigheden

Koningsvaren groeit langzaam en kan meer dan een eeuw oud worden. Vroeger werd de varen door kwekers verzameld en verwerkt tot een kiembed voor Orchideeën.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 6, Johann Carl Krauss (1801)


Sideritis altera
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Genera filicum, W.J. Hooker, Franz Bauer (1838-1842)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 4 (1791)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, deel 6, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 12, J.E. Sowerby (1886)


British entomology, deel 7, J. Curtis (1823-1840)


The ferns of Great Britain and Ireland, T. Moore (1855)


Ferns (a history of Ferns): British and exotic, deel 8, E.J. Lowe (1839)


A curious herbal, deel 2, E. Blackwell (1739)


Herbarium Blackwellianum, deel 4, E. Blackwell (1760)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Icones plantarum sponte nascentium in episcopatu Monasteriensi, deel 1, F. Wernekinck (1798)


Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, deel 8, Giorgio Bonelli (1783-1816)


Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, J. Barrellier (1714)


Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra