Wilde planten in Nederland en België

Korrelganzenvoet - Lipandra polysperma

Frysk-Rinmealje

English-Many-seeded Goosefoot

Français-Chénopode polysperme

Deutsch-Vielsamiger Gänsefuß

Synoniemen-Chenopodium polyspermum

Familie-Amaranthaceae (Amarantenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Ganzenvoet dankt zijn naam aan de bladvorm, die op de pootafdruk van een gans lijken. Chenopodium is afgeleid van het Griekse Chenos (gans) en podion (voetje). Polyspermum betekent veelzadig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-10-80 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Antti Bilund - cc by-sa 3.0

Wortels


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De liggende tot meestal rechtopstaande stengels zijn aan de voet vaak sterk vertakt. Verder zijn ze kaal, vierkantig en vaak rood aangelopen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Michael Becker - cc by-sa 3.0


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0

Bladeren-De aan de bovenkant doffe bladen staan onderaan in paren tegenover elkaar, de bovenste staan verspreid. Ze zijn eivormig tot langwerpig met een vrijwel gave rand. Op de bladrand zie je vaak een smalle, scherpe, roodpaarse lijn.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Antti Bilund - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen groeien in ijle bloeiwijzen, verdeeld over bijna de hele hoogte van de plant. Het zijn lange, losbloemige aren verenigd tot bebladerde pluimen in de bladoksels. De bloemen zijn groenig of roodachtig en vier- of vijftallig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Antti Bilund - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De glanzende zaden worden tot 1 mm breed. Eerst zijn ze bruinrood, maar later worden ze zwart. De bloemdekbladen van de vrucht staan af (ze sluiten niet om de vrucht). De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pioniervegetaties) op matig vochtige tot vrij natte, voedselrijke, kalkarme, vaak zandige, omgewerkte grond en op drooggevallen plekken. Ook op brakke plaatsen (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaatsen-Akkers, akkerranden, moestuinen, open plaatsen in bermen, braakliggende grond, wijngaarden, plantsoenen, spoorwegterreinen, drooggevallen rivieroevers en afgravingen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa. Oostelijk tot in Midden-Azië.

Nederland-Archeofyt. Algemeen.

Vlaanderen-Archeofyt. Algemeen.

Wallonië-Archeofyt. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl