Wilde planten in Nederland en België

Kruipende boterbloem - Ranunculus repens

Frysk-Krûpende bûterblom

English-Creeping Buttercup

Français-Renoncule rampante

Deutsch-Kriechender Hahnenfuß

Synoniemen

Familie-Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De Nederlandse naam is vanwege de boterkleurige bloemblaadjes. Ranunculus is het verkleinwoord van het Latijnse rana (kikker). Ranonkels groeien vaak in of langs het water en in vochtige weiden, de plek waar veel kikkers voor komen. Repens betekent kruipend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-10-50 cm.


Algirdas - cc by-sa 3.0


Karelj - Public Domain


Harry Rose - cc by 2.0


Matti Virtala - cc0

Wortels-Wortelend op de knopen.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De opstijgende bloeistengels zijn gegroefd (een verschil met scherpe boterbloem) en meestal kaal. Met kruipende, bovengrondse, bebladerde uitlopers, die wortelen op de knopen en daar nieuwe rozetten vormen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Petr Filippov - cc by-sa 4.0


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


RhinoMind - cc by-sa 3.0

Bladeren-Giftig. De verspreidstaande bladeren varieren van dof lichtgroen tot glanzend donkergroen, soms met een zwarte tekening. De rozetbladen zijn lang gesteeld, driehoekig en drietallig. Het middelste topblaadje steeds met een lange steel (een verschil met scherpe boterbloem).


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Bloemen-Tweeslachtig. De vijftallige, gele bloemen zijn 2-3 cm. De lichtbehaarde kelk (met vijf kelkbladen) staat rechtop en de bloembodem is eveneens behaard. Er zijn veel meeldraden en vruchtbeginsels.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl


Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het vruchthoofdje is bolvormig. Gladde vruchtjes met een zwak gekromde, bijna rechte snavel, die alleen aan de top iets is gebogen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Matt Lavin - cc by-sa 2.0


Frank Vincentz - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen (pionier) op vochtige of natte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak wat verdichte en/of verstoorde, niet te zure grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaatsen-Moerassen, bermen, duinvalleien, akkers, tuinen, omgewerkte grond, braakliggende grond, plantsoenen, ruigten, grasland, uiterwaarden, bosranden, wilgenvloedbossen, langs bospaden, langs wegen in geultjes en open plekken langs poelen, sloten en vijvers.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit gematigde en koude streken in Europa, Azië en Noordwest-Afrika.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl