Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Kruipganzerik - Potentilla anglica

Frysk: Lizzend sulverblÍd

English: Trailing Tormentil

FranÁais: Potentille d'Angleterre

Deutsch: Niederliegendes Fingerkraut

Synoniemen: Potentilla procumbens

Familie: Rosaceae (Rozenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Potentilla komt van het Latijnse woord potens (krachtig). Dit vanwege de geneeskrachtige werking. Anglica betekent Engels.

Opmerking: Kruipganzerik is waarschijnlijk oorspronkelijk de kruising van Vijfvingerkruid en Tormentil.

Kruising: Kruipganzerik kan bastaarderen met Tormentil (Potentilla x suberecta) en soms ook met Vijfvingerkruid (Potentilla x mixta).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: hemikryptofyt is een tweejarige, meerjarige of vaste plant ribben

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 10-20 cm, maar soms tot 80 cm.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Dean Wm. Taylor -
CC BY 2.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De kruipende, verspreid behaarde stengels zijn vrij lang en dun. Ze wortelen op de knopen. Het uiteinde hangt of ligt op de grond zonder wortels te vormen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


bertrant.bui -
CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De rozetbladen zijn meestal handvormig vijftallig met langere steeltjes, de stengelbladen zijn drietallig met korte steeltjes van 1-2 cm. De deelblaadjes zijn dunner en vlakker dan die van Vijfvingerkruid. Ze hebben vrij diepe, iets toegespitste zaagtanden. De tand aan het eind van het middelste deelblaadje steekt nauwelijks buiten de 2 naast gelegen tanden uit. De onderste bladen hebben tweespletig gevingerde steunblaadjes, de andere stengelbladen hebben gave steunblaadjes.


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Edwin de Weerd - verspreidingsatlas.nl


Fornax -
CC BY-SA 3.0


bertrant.bui -
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. Een los bebladerd bijscherm. Door de liggende groeiwijze lijken de bloemen afzonderlijk tegenover de bladeren en in de vertakkingen te groeien. De gele bloemen groeien aan lange, dunne stelen. Ze zijn 1-1Ĺ cm en meestal viertallig, maar aan dezelfde plant zie je soms vier- en vijftallige bloemen. De kroonbladen vertonen bij de voet een oranje vlek.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Per bloem ontstaan er twintig tot vijftig vruchtjes. Tweezaadlobbig.


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij natte tot vrij droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure, grazige, vaak verstoorde grond (zand, leem, veen en klei).

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs sloten), grasland (heischraal grasland), bermen, hellingen, bossen (langs boswegen), bosranden, heggen, struwelen, akkers (akkerranden), dijken (onbemeste zandige plekken), tuunwallen, landscheidingskaden, zeeduinen (humeuze duinvalleien) en moerassen (veenmosrietland, o.a. op oude legakkers).

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Europa, van Ierland tot in Polen, noordelijk tot in Denemarken en zuidelijk tot in Noord-Frankrijk, Midden-Duitsland en Slowakije. Daarbuiten zijn enkele verspreide vindplaatsen bekend in Europa (o.a. in MacedoniŽ). Ingeburgerd in Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika.

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen op de Waddeneilanden, in laagveengebieden, Drenthe, Zuidoost- Frysl‚n, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeuws Vlaanderen. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
WalloniŽ:
Zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL