Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Kruldistel - Carduus crispus

Andere namen

Frysk: Krolstikel

English: Welted Thistle

Français: Chardon crépu

Deutsch: Krause Distel

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Carduus (Distel)

Soort: Carduus crispus

Naamgeving (Etymologie): Carduus is afgeleid van carère (kaarden), vanwege de stekels van de planten. Crispus betekent gekroesd.

Kruising: De bastaard van Kruldistel en Knikkende distel (Carduus x stangii) staat in kenmerken tussen beide oudersoorten in en groeit op plekken waar ze samen voorkomen.


Carduus x stangii
© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Carduus x stangii
© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Carduus x stangii
Bas Kers - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Carduus x stangii
Benno te Linde  - CC BY-NC-ND 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 30-130 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Alice Chodura - CC BY-SA 3.0


Alice Chodura - CC BY-SA 3.0

Wortels


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn meestal vertakt (vaak alleen bovenin). De gekroesde  vleugels  van de stengels hebben meestal tot 3 mm lange, maar vrij slappe  stekels.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Alice Chodura - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De bladeren groeien eerst in een rozet. Ze zijn langwerpig  of elliptisch  veerspletig of getand. Van onderen zijn ze iets spinnenwebachtig behaard, maar van boven nauwelijks. De toppen van de bladslippen  met hoogstens 3 mm lange stekels. De stekels zijn vrij zacht. De verspreidstaande,  langwerpige  en veerdelige stengelbladeren zijn gekroesd. Ze lopen met smalle vleugels langs de bladsteel door en gaan dan over in de stengel.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Alice Chodura - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemhoofdjes  zitten in kluwens met één tot vijf bij elkaar aan het eind van de takken. De bolronde hoofdjes zijn 1-3 cm groot en roodpaars of heel soms wit van kleur. De groene  omwindselbladen  zijn aan de top licht gebogen, maar niet S-vormig. De middennerf van de middelste omwindselbladen is onopvallend in het onderste deel. Het vruchtbeginsel  is onderstandig met één stijl  en twee stempels. De vijf meeldraden  zijn vergoeid met elkaar.


kuleuven-kulak.be/bioweb


  kuleuven-kulak.be/bioweb


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Bff - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Alice Chodura - CC BY-SA 3.0


Khamul - CC BY-SA 3.0


Marie  Portas - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot soms licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, humushoudende en vaak kalkhoudende, omgewerkte grond (van zand tot klei, niet op veen).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (ruig grasland langs rivieren en kanalen), rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen), ruigten (humeuze ruigten), bossen (lichte plekken, o.a. in oeverwalbossen langs rivieren en grote beken), bosranden, struwelen, haventerreinen, industrieterreinen, afgravingen (zandgroeven en kleigroeven), stortterreinen, geluidswallen, ruderale plaatsen, plantsoenen en ingedijkte kwelders.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Azië en Europa. Ingeburgerd in Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam tot zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân, het Waddengebied en Zeeland.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Kruldistel

verspreidingsatlas.nl

Kruldistel x Knikkende distel (Carduus x stangii)

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra