Wilde planten in Nederland en België

Krulzuring - Rumex crispus

Frysk-Krolsurk

English-Curly Dock

Français-Patience crépue

Deutsch-Krauser Ampfer

Synoniemen

Familie-Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Rumex komt het Latijnse woord rumex (werpspies), hetgeen slaat op de bladvorm van een aantal soorten. Crispus betekent gekroesd.

Kruising-Krulzuring kan een bastaard vormen met zowel Waterzuring (Rumex x schreberi) als met Kluwenzuring (Rumex x schultzei). Bermzuring (zie daar) is de hybride van Krulzuring en Ridderzuring.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m oktober.

Afmeting-50-150 cm.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels-Een lange, weinig vertakte, stevige penwortel, met daarop een kort en dik ondergronds stengelstuk, waaraan de rozetbladen en bloeistengels ontspringen.


plantdata.bio.cmich.edu - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc0-1.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0

Stengels-De rechtopstaande, kantige stengels zijn gegroefd.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-Zwak giftig. De verspreidstaande, donkergroene, langwerpige tot lancetvormige, tot 30 (soms tot 40) cm lange bladen hebben gekroesde randen (zeker de wortelstandige bladen). Naar de top zijn ze versmald. Ze zijn niet of zwak hartvormig en hebben een korte, van boven vlakke, niet gegroefde steel.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De al of niet vertakte, meestal smalle bloempluim is rijkbloemig. De takken groeien tamelijk rechtop. De bloemen zijn groenig. De binnenste drie bloemdekbladen zijn eivormig, hebben een hartvormige voet en meestal een knobbel. Bloemen met zes meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met één stijl en drie stempels.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtkleppen zijn eirond tot rondachtig met een gave rand. Ze worden 3½-6 mm lang en vrijwel steeds alle drie met een knobbel. Het driekantig nootje wordt 1,5- 1,8 mm. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Willie Riemsma - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open of grazige plaatsen op vochtige, niet of weinig zure, voedselrijke en meestal verstoorde grond. Ook op brakke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Heggen, verstoorde plekken in bermen, langs rivieren, sloten, greppels, duinplassen en meren, akkers, ruigten, ruderale plaatsen, braakliggende grond, weiland in uiterwaarden, gescheurd grasland, dijken, duinbermen die tegen verstuiving bedekt zijn met hooi of stro, ruigten op vloedmerkgordels langs de kust en ijsbaantjes.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl