Wilde planten in Nederland en België

Krulzuring - Rumex crispus

Frysk: Krolsurk

English: Curly Dock

Français: Patience crépue

Deutsch: Krauser Ampfer

Synoniemen:

Familie: Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Rumex komt het Latijnse woord rumex (werpspies), hetgeen slaat op de bladvorm van een aantal soorten. Crispus betekent gekroesd.

Kruising: Krulzuring kan een bastaard vormen met zowel Waterzuring (Rumex x schreberi) als met Kluwenzuring (Rumex x schultzei). Bermzuring is de hybride van Krulzuring en Ridderzuring.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m oktober.

Afmeting: 50-150 cm.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels: Een lange, weinig vertakte, stevige penwortel, met daarop een kort en dik ondergronds stengelstuk, waaraan de rozetbladen en bloeistengels ontspringen.


plantdata.bio.cmich.edu - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc0-1.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0

Stengels: De rechtopstaande, kantige stengels zijn gegroefd.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren: De verspreidstaande, donkergroene, langwerpige tot lancetvormige, tot 30 (soms tot 40) cm lange bladen hebben gekroesde randen (zeker de wortelstandige bladen). Naar de top zijn ze versmald. Ze zijn niet of zwak hartvormig en hebben een korte, van boven vlakke, niet gegroefde steel.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De al of niet vertakte, meestal smalle bloempluim is rijkbloemig. De takken groeien tamelijk rechtop. De bloemen zijn groenig. De binnenste drie bloemdekbladen zijn eivormig, hebben een hartvormige voet en meestal een knobbel. Bloemen met zes meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met één stijl en drie stempels.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtkleppen zijn eirond tot rondachtig met een gave rand. Ze worden 3½-6 mm lang en vrijwel steeds alle drie met een knobbel. Het driekantig nootje wordt 1,5- 1,8 mm. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Willie Riemsma - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Giftigheid: Zwak giftig.

Biotoop

Bodem: Zonnige, open of grazige plaatsen op vochtige, niet of weinig zure, voedselrijke en meestal verstoorde grond. Ook op brakke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Heggen, bermen (verstoorde plaatsen), waterkanten (o.a. langs rivieren, sloten en meren), akkers, ruigten, waterkanten (o.a. langs greppels), ruderale plaatsen, braakliggende grond, grasland (weiland in uiterwaarden en gescheurd grasland), dijken, zeeduinen (langs duinplassen en in duinbermen die tegen verstuiving bedekt zijn met hooi of stro), ruigten op vloedmerkgordels langs de kust en ijsbaantjes.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika.

Nederland: Inheems. Algemeen.

Vlaanderen: Inheems. Algemeen.

Wallonië: Inheems. Algemeen.

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl