Wilde planten in Nederland en België

Kuifhyacint - Muscari comosum

Frysk-Tûfkraaltsje

English-Tassel Grape Hyacinth

Français-Muscari à toupet

Deutsch-Schopf-Traubenhyazinthe

Synoniemen-Leopoldia comosa

Familie-Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Muscari komt van het Griekse moschos of van het Latijnse moschus (muskus), naar de muskusgeur van de planten. Comosum betekent gekuifd.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-30-90 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-De bol wordt tot 2½ cm breed en heeft wortels die tot 15 cm lang en tot 3 mm dik worden. De plant vormt in onze omgeving maar weinig nevenbollen (nieuwe bolletjes onder de grond).


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De onbehaarde stengels zijn rond.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De drie of vier (soms vijf) lijnvormige bladeren zijn heel fijn getand, vrij slap, gootvormig en 1-2½ cm breed. Ze zijn ongeveer even lang als de bloemstengel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Giuliano Salvai - cc by-nc-nd 4.0


Giuliano Salvai - cc by-nc-nd 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen vormen een 10-25 cm lange, losse tros, maar later een duidelijk verlengde tros. Onderaan zitten de vruchtbare bloemen met een bruinachtige kroonbuis en sterk naar buiten gekromde, groenwitte slippen. Deze bloemen staan ver van elkaar en staan horizontaal af. Bovenaan zitten meerdere rechtopstaande, blauwpaarse, lang gesteelde en onvruchtbare bloemen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een recht afstaande, ovale, stompe of bijna spitse doosvrucht. De grijsgroene vruchten zijn 6-8 mm breed. Ze zijn scherp driekantig en bevatten maar weinig bolronde, eerst groene, maar later zwarte zaden. Eenzaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of half beschaduwde, warme, vrij open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke of voedselrijke, kalkrijke, humushoudende, verstoorde of betreden grond (löss, leem, mergel en zand).

Groeiplaatsen-Kalkgrasland, grazige plaatsen in de duinen, ruige bermen, voedselrijke ruigten, struwelen, bosranden, hellingen, graanakkers op löss, wijngaarden en olijfgaarden.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuid-, Midden- en West-Europa, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.

Nederland-Ingeburgerd in de 19de eeuw. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl