Kweek

Namen

Wetenschappelijk: Elytrigia repens (Agropyron repens, Agropyrum maritimum, Elymus repens)

Nederlands: Kweek

Frysk: Fiter

English: Quackgrass (Creeping quackgrass, Couch-grass)

Français: Chiendent officinal

Deutsch: Gewöhnliche Quecke

Familie: Grassenfamilie, Poaceae (Gramineae)

Geslacht: Elytrigia, Kweekgras

Naamgeving: Elytrigia komt van het Griekse elyo (ik bedek), naar de groeikracht, of van een combinatie van Elymus en triticum. Repens betekent kruipend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-120 cm.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Cime - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: Vertakkende wortelstokken met lange ondergrondse uitlopers.


Juta.lopp - CC BY-SA 3.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels staan rechtop, maar kunnen ook op de grond liggen. Soms zijn ze roodachtig.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Bladeren: De bladen kunnen al of niet behaard zijn. Ze worden 3 tot 8 mm breed en staan meestal vlak uitgespreid. De zwakke ribben zijn van boven afgerond. De bladeren zijn een halve slag gedraaid. De bladrand is niet niet ruw. De bladscheden kunnen kaal tot dicht behaard zijn, maar niet uitsluitend lang gewimperd. De spitse oortjes aan de top kruisen elkaar.


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Bloemen: Tweeslachtig. De rechtopstaande aar is vrij dicht of soms los en hangt dan over. Kelkkafjes met drie tot zeven nerven. De helmknoppen zijn 3-6 mm.


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


http://www.kuleuven-kulak.be/

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge tot natte, voedselrijke, omgewerkte grond. Ook op iets zilte bodem (allerlei grondsoorten).

Groeiplaatsen: Akkers, bossen (open plekken in loofbossen), bosranden, heggen, struwelen, rivierduinen, dijken, waterkanten, bermen, grasland (weiland, hooiland en uiterwaarden), ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), braakliggende grond, stortterreinen, puinhopen, boomgaarden, zandige bovenranden van kwelders, zeeduinen, strandvlakten (vaak in vogelkolonies), ruigten en zeedijken.

Verspreiding

Wereld: Gematigde en koelere streken in Europa, Azië en Noordwest-Afrika. Ingevoerd in Australië en in gematigde delen van Noord- en Zuid-Amerika.

Kweek - Elytrigia repens

Nederland: Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Kweek - Elytrigia repens

Wallonië: Zeer algemeen.

Wetenswaardigheden

Van de geraspte wortelstok wordt thee gezet, die als middel tegen huidaandoeningen, reumatiek en stoornissen in de stofwisseling gedronken wordt. Kweek is een zeer lastig onkruid, maar in artsenijtuinen werd vaak, om voorgaande redenen, een plekje voor haar gereserveerd!

Oude illustraties

Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)

Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 6, Johann Carl Krauss (1801)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885 - 1905)

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)
A

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra