Wilde planten in Nederland en België

Lamsoor - Limonium vulgare

Frysk-Skieppe-ear

English-Common Sea lavender

Français-Lavande de mer

Deutsch-Gemeiner Strandflieder

Synoniemen

Familie-Plumbaginaceae (Strandkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Limonium betekent natte weideplant en vulgare gewoon of algemeen voorkomend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m oktober.

Afmeting-10-50 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een wortelstok. Lamsoor vormt uitlopers en groeit vaak in grote groepen.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengels zijn rond of iets kantig. De bloeistengel is boven het midden vertakt. De korte en dicht opeen staande takken staan af en zijn kaal.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0

Bladeren-De grauwgroene bladen staan omhoog gericht en zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig. Ze zijn veernervig, stomp, stekelpuntig, hebben een gave rand en zijn leerachtig en kaal. De bladen zijn 8-20 cm lang en 1½-3 (-4) cm breed en in de lange steel versmald.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen groeien in schermvormige pluimen. Ze staan naar één kant gekeerd, dicht bij elkaar en zijn soms roodachtig, maar meeestal blauwpaars en 6-8 mm. De langste aren zijn 1-2 cm. In het onderste deel met vijf tot acht groepjes bloemen per cm. De onderste twee groepjes 1,5-3 mm uiteenstaand. Alle kroonbladen zijn aan de voet vergroeid. De kelkbuis is behaard. De helmknoppen zijn geel. De schutbladen zijn vliezig, stomp of spits tot toegespitst. Alleen de bovenste met dicht opeenstaande bloemen. Het buitenste schutblad van ieder groepje is 1,7-3 mm lang.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een niet openspringende eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


M. Macharis - waarneming.nl


Guus de Vries - waarneming.nl


Nathalie De Somer - cc by-nc-nd 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op natte, slibrijke, matig voedselrijke tot voedselrijke, zilte grond (klei, slibrijk zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Zeedijken, zilte, slikkige schorren (kwelders), lagere delen van schorren, ondiepe kommen op lage schorren, soms binnendijks vlak achter de zeedijk en zeer zelden op kademuren van havens.

Verspreiding

Wereld-Langs de kusten van Zuid- en West-Europa en aan de kust van de Middellandse Zee.

Nederland-Inheems.Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl