Wilde planten in Nederland en België 

Lancetvormige streepvaren - Asplenium obovatum subsp. lanceolatum

Frysk

English Lanceolate Spleenwort

Français-Asplénium à feuilles obovales

Deutsch-Lanzett-Streifenfarn (Lanzettblättriger Streifenfarn)

Synoniemen-Asplenium foresiense

Familie-Aspleniaceae (Streepvarenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Asplenium is afgeleid van Oudgrieks asplenon (miltkruid). Obovatum komt uit het Latijn en betekent eirond.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Rijpe sporen-?

Afmeting-10-30 cm.


© Valentijn ten Hoopen - verspreidingsatlas.nl


Valentijn ten Hoopen - cc by-nc-sa 4.0


Michiel van Vliet - waarneming.nl


Michiel van Vliet - waarneming.nl

Wortels


gbif.org - cc by-nc 4.0


gbif.org - cc by-nc 4.0


gbif.org - cc0-1.0


gbif.org - cc by 4.0

Stengels-De donkere bladsteel is half zo lang tot even lang als de bladschijf. Deze is aan de basis geschubd.


Johan N - cc by-sa 3.0


Michiel van Vliet - waarneming.nl


Valentijn ten Hoopen - waarneming.nl


alexandrejusto - cc by-nc 4.0

Bladeren-De in bundels geplaatste bladeren zijn wintergroen. De deelblaadjes hebben smalle, puntige tanden en scherpe, duidelijke insnijdingen. De leerachtige, lichtgroene bladschijf is lancetvormig tot ovaal. Het tot 5 cm lange blad is tweemaal geveerd, met gave tot diep gedeelde deelblaadjes, die tot tot 5 cm lang worden. De bladslipjes zijn wigvormig aan de voet en rond aan de top, zonder of met enkele korte tanden. Het onderste, naar de top van het blad gerichte bladslipje van elke vertakking is groter dan de andere en gelobd.


© Valentijn ten Hoopen - verspreidingsatlas.nl


Valentijn ten Hoopen - cc by-nc-sa 4.0


Emanuele - cc by-sa 4.0


© Valentijn ten Hoopen - verspreidingsatlas.nl

Sporen-Sporen op de onderkant van het blad. De 1-2 mm lange sporenhoopjes zijn streepvormig. Je vindt ze tussen de bladrand en de nerf van de bladslipjes. Ze zijn bedekt met een wit dekvliesje dat aan één kant is vastgehecht. Uiteindelijk kan de hele onderkant van het blad bedekt worden met sporendoosjes.


© Valentijn ten Hoopen - verspreidingsatlas.nl


Sylvain Piry - cc by-nc 4.0


Aurélien Bour - cc by-nc 4.0


Aurélien Bour - cc by-nc 4.0

Biotoop

Bodem-Beschaduwde plaatsen op kalkarme (kalkmijdend), stenige grond.

Groeiplaatsen-Rotsen, stenige bermen en oude muren. Meestal in de nabijheid van de kust.

Verspreiding

Wereld-Voornamelijk in West- en Zuid-Europa.

Nederland-Ingeburgerd na 2000. Zeer zeldzaam. Alleen aangetroffen in Amsterdam.

Vlaanderen-Niet in Vlaanderen.

Wallonië-Niet in Wallonië.

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl