Lange ereprijs

Namen

Wetenschappelijk: Veronica longifolia

Nederlands: Lange ereprijs (Langbladige ereprijs)

Frysk: Lang blaublomke

English: Long-Leaf Speedwell

Français: Véronique à longues feuilles

Deutsch: Langblättriger Ehrenpreis

Familie: Weegbreefamilie, Plantaginaceae

Geslacht: Veronica, Ereprijs

Naamgeving: De naam ereprijs is mogelijk afkomstig van de Vlaamse botanist Dodoens, die de planten eer ende prijs oft loff gaf vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Er zijn echter nog een tweetal verklaringen in omloop. Ereprijs zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans kregen van deze bloemen. Een derde verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager, dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Toen gaf hij het plantje de naam ereprijs.
Veronica is genoemd naar de heilige Veronica. Veronica zou in een zweetdoek de afdruk gekregen hebben van het aangezicht van Christus. Sommigen menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk. Longifolia betekent met lange bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli en augustus.

Afmeting: 60 cm tot 1,2 meter.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Wortels: Korte ondergrondse uitlopers.


storage.idigbio.org - CC0-1.0


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC0-1.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn meestal niet of alleen aan de top vertakt. Lange ereprijs vormt pollen.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De tegenoverstaande  of in kransen  van drie of vier staande bladeren zijn eirond  tot langwerpig, 4-12 cm lang, spits en zijn scherp gezaagd, aan de voet dubbel gezaagd.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De 6-8 mm grote bloemen staan in dichte, eindelingse, aarvormige trossen met onderaan vaak één of twee korte zijtakken. Ze zijn blauw of heel soms wit en trechtervormig. De kroonbuis is meer lang dan breed en van binnen behaard. De helmdraden zijn blauw.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Han  Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Han  Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn rondachtig tot hartvormig. De stijl  is langer dan de vrucht. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, humeuze, neutrale tot zwak zure zandgrond.

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs rivieren, greppels, beken, kanalen en sloten), grasland (ruig grasland en nat, licht bemest grasland), bermen en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Wereld: In Noord- en Midden-Azië tot in Korea, Oost-, Noordoost- en Midden-Europa. Westelijk tot in Nederland en België.

Lange ereprijs - Veronica longifolia

Nederland: Vrij zeldzaam langs de Dommel in Noord-Brabant en langs de Overijsselse Vecht en de Dinkel en zeer zeldzaam elders in het rivierengebied. Soms ook verwilderd vanuit tuinen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems. Beschermd.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in het dal van de Kleine Nete. Elders verwilderd.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.

Lange ereprijs - Veronica longifolia

Wallonië Niet in Wallonië.

Oude illustraties

Flora Batava, deel 11, Jan Kops en P. M. E. Gevers Deijnoot (1853)

Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra