Wilde planten in Nederland en België

Lange ereprijs - Veronica longifolia

Frysk-Lang blaublomke

English-Long-leaf Speedwell

Français-Véronique à longues feuilles

Deutsch-Langblättriger Ehrenpreis

Synoniemen-Langbladige ereprijs, Pseudolysimachion longifolium

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De naam ereprijs is mogelijk afkomstig van de Vlaamse botanist Dodoens, die de planten eer ende prijs oft loff gaf vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Er zijn echter nog een tweetal verklaringen in omloop. Ereprijs zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans kregen van deze bloemen. Een derde verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager, dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Toen gaf hij het plantje de naam ereprijs.
Veronica is genoemd naar de heilige Veronica. Veronica zou in een zweetdoek de afdruk gekregen hebben van het aangezicht van Christus. Sommigen menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk. Longifolia betekent met lange bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli en augustus.

Afmeting-60-120 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Korte ondergrondse uitlopers.


storage.idigbio.org - cc0-1.0


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc0-1.0

Stengels-Polvormend. De rechtopstaande stengels zijn meestal niet of alleen aan de top vertakt. Ze zijn aan de viet kaal, naar boven toe echter dicht behaard met teruggeslagen, meest klierloze, 0,2-0,5 mm lange haren.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De bladsteel is 1-4 mm lang. De tegenoverstaande of in kransen van drie of vier staande bladen zijn eirond tot langwerpig, 4-12 cm lang, spits en zijn scherp gezaagd (aan de voet dubbel gezaagd). Ze zijn nabij de basis het breedst en aan beide zijden kaal of schaars kort behaard.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De gewimperde, 3-6 mm lange schutbladen zijn lijnvormig. De bloeiwijze zonder klierharen. De 6-8 mm grote bloemen staan in dichte, eindelingse, aarvormige trossen met onderaan vaak één of twee korte zijtakken Ze zijn blauw of heel soms wit en trechtervormig. De kroonbuis is meer lang dan breed en van binnen behaard. De helmdraden zijn blauw.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-De vruchtsteel is 1-3 mm lang (korter tot even lang als het schutblad). De uitgerande doosvruchten zijn rondachtig tot hartvormig. Tweezaadlobbig.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Erik Slootweg - cc by-nc-nd 4.0


Hemme Batjes - waarneming.nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, humeuze, neutrale of wak zure zandgrond.

Groeiplaatsen-Langs rivieren, greppels, beken, kanalen en sloten, ruig grasland, nat licht bemest grasland, bermen en spoorbermen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Azië (tot in Korea) en Europa.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wallonië-Ingeburgerd. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl