Wilde planten in Nederland en België

Langstengelig fonteinkruid - Potamogeton praelongus

Frysk-Lang bearzerûch

English-White-stemmed Pondweed

Franç ais-Potamot à longs pédoncules

Deutsch-Langblättriges Laichkraut

Synoniemen

Familie-Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Praelongus betekent langgerekt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hydrofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-1½ -2 meter.


© Bert Lanjouw - verspreidingsatlas.nl


Nate Martineau - cc by-nc 4.0


Caleb Catto - cc by 4.0


Nate Martineau - cc by-nc 4.0

Wortels-Een verdikte wortelstok met winterknoppen.


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels-Een onbehaarde plant. Een ronde, witachtige, aan de voet meest onbebladerde, rechte, boven min of meer rijk vertakt. Ze kunnen tot enkele meters lang worden en zijn zigzagsgewijs gebogen.


Samuel Schmid - cc by-nc 4.0


Megan Weber - cc by-nc 4.0


Megan Weber - cc by-nc 4.0


Matt Keevil - cc by-nc 4.0

Bladeren-Alle bladen zijn ondergedoken. Ze zijn groen, langwerpig met de grootste breedte in de onderste helft (tot 18 cm lang, tot 4 ½ Cm breed), hebben een afgeronde voet en zijn halfstengelomvattend. Verder zijn ze golvend, hebben ze een kapvormige top en zijn ze 5-15 cm lang en 2-3 cm breed. De randen zijn gaaf. Een duidelijk net van mazen naast de middennerf. De bovenste stengelbladeren zijn witachtig, kort, enigszins afgeplat en zigzagsgewijs heen en weer gebogen. De stijve, lichtbruine tot strogele steunblaadjes, zijn 1,5 tot 6 cm lang en gaan vezelen. Ze blijven lang zitten aan de oudere stengels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Bas Kers - cc by-nc-sa 3.0 nl


Rob Routledge - cc by-nc 4.0


Rob Routledge - cc by-nc 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De aarstengel is vrij slank, niet of nauwelijks knotsvormig en wordt tot meer dan 20 cm lang. De bloeiaar wordt 3-5 cm lang. De bloemen zijn groen of geelgroen.


Kristian Peters - cc-by-sa 3.0


Оlga Сhernyagina - cc by-nc 4.0


Игорь Поспелов - cc by-nc 4.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Vruchten en zaden-Een steenvrucht. De vruchtjes zijn half omgekeerd breed-hartvormig, ongeveer 4 mm lang, scherp gekield met een bijna rechte buikzijde en in het verlengde daarvan een kort, ongeveer 1 mm lang spitsje.Tweezaadlobbig.


2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen in diep, koud, stilstaand tot langzaam stromend, matig voedselarm tot matig voedselrijk, niet vervuild, helder, zoet, zwak zuur tot kalkrijk water. Vooral op de grens van zand en veen, maar soms ook op rivierklei.

Groeiplaatsen-Laagveenplassen, meren, turfputten, grachten, kwelgebieden, onbevaren vaarten, kanalen, brede sloten en rivieren.

Verspreiding

Wereld-Koel-gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Verdwenen.

Wallonië-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl