Wilde planten in Nederland en België

Late guldenroede - Solidago gigantea

Frysk: Lette goudgjirde

English: Late Goldenrod

Français: Solidage géant

Deutsch: Späte Goldrute

Synoniemen: Solidago serotina

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Guldenroede werd zo genoemd vanwege de rechte stengel (roede) met goudgele (gulden) bloemen. Solidago komt van solidare of solidum agare (gezond maken, helen of vastmaken), omdat guldenroede bekend stond als een wondhelende plant. Gigantea betekent reusachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 80 cm-2½ meter.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Wortels: Een wortelstok met uitlopers.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Stengels: De rechtopstaande, gladde, blauwgroene tot bruinrode stengels zijn vrijwel alleen behaard bij de pluim-assen. Late guldenroede vormt dichte haarden.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: Er is geen wortelrozet. De verspreidstaande bladeren zijn langwerpig met een lang toegespitste top. De rand is fijn gezaagd. Ze zijn kaal of de middennerf is van onderen kort behaard. Aan de onderkant zijn de bladeren kaal en blauwgroen (een verschil met Canadese guldenroede). De onderste en bovenste bladeren zijn vrijwel gelijk van vorm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Polygaam. De breed pluimvormige bloeiwijze is min of meer naar één kant gekeerd door de kromming van de zijtakken. De bloemtrossen zijn korter en dichter dandie van Canadese guldenroede. De bloemhoofdjes zijn geel en wat groter dan die van Canadese guldenroede. De lintbloemen steken duidelijk buiten het omwindseluit. Het omwindsel is 3-4 mm hoog. De zeer talrijke hoofdjes richten zich naar boven. Er zijn vijf met elkaar vergroeide meeldraden en het vruchtbeginsel is onderstandig met een stijl en twee stempels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Peter Hegi -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Een 1,5 mm lang nootje met korte haartjes. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Omgewerkte grond, braakliggende grond, waterkanten (o.a. rivieroevers, kribben), moerassen (verruigd rietland), uiterwaarden, bossen (open plekken), grienden, bosranden, bermen, ruigten (natte ruigten), langs spoorwegen (spoorbermen enspoorwegterreinen), haventerreinen, industrieterreinen, plantsoenen, puinhopen en stortplaatsen.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Nu in tal van landen in West-, Midden- en Zuid-Europa ingeburgerd.

Nederland: Algemeen. Ingeburgerd tussen 1900 en 1924.

Vlaanderen: Aalgemeen ingeburgerd.
Wallonië
Vrij algemeen  ingeburgerd.

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL