Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Liggend walstro - Galium saxatile

Andere namen

Frysk: Plat slyt

English: Heath Bedstraw

Français: Gaillet des rochers

Deutsch: Harzer Labkraut

Verouderde of andere namen: Galium harcynicum

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Gentianales

Familie: Rubiaceae (Sterbladigenfamilie)

Geslacht: Galium (Walstro)

Soort: Galium saxatile

Naamgeving (Etymologie): Walstro komt van wiegstro (wal betekent wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Saxatile betekent van rotsen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 7 tot 30 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0

Wortels: Met uitlopers  aan de voet.


  herbariaunited.org


  herbariaunited.org


  herbariaunited.org


  herbariaunited.org

Stengels: De lichtgroene stengels zijn vrijwel niet behaard, glad, vierkantig en sterk vertakt met vele liggende, niet-bloeiende stengels, die soms op de knopen  wortelen en een klein aantal opstijgende bloeistengels. Liggend walstro vormt losse zoden.


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Fornax - CC BY-SA 3.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladen groeien meestal in kransen  van vijf of zes (soms tot acht). De niet-bloeiende stengels en de basis van de bloeistengels hebben dicht opeenstaande kransen van korte (tot 1 cm lange), omgekeerd eironde bladen. Hogerop hebben de bloeistengels ruimer uit elkaar staande kransen van langere en smallere meestal langwerpige bladen. De top van de bladen heeft vaak met stekelhaartjes. Bij drogen worden de bladen zwart.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Øystein H. Brekke - CC BY-SA 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze is vaak meer breed dan hoog, bijna schermvormig en tamelijk dicht. De stervormige, viertallige, witte bloemen zijn 2½-4 mm groot en ruiken niet lekker. De vier meeldraden  vind je onderop de vergroeide kroon. Het onderstandig vruchtbeginsel  heeft twee stijlen  met stempels.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een tweedelige, wrattige  splitvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, voedselarme, zure tot zwak zure, kalkarme grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen), bosranden, struwelen, kapvlakten, brandplekken, heide (langs heidepaadjes), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen), grasland (heischraal grasland en onbemest hooiland), zeeduinen (duingrasland) en oud veenmosrietland.

Verspreiding

Wereld: West-Europa, van Midden-Portugal tot in West-Noorwegen. Noordoostelijk tot in het Oostzeegebied.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en op enkele plaatsen in de duinen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen en in het Brugse Houland. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst. Net bedreigd.


Wallonië Algemeen in de Ardennen en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra