Wilde planten in Nederland en België

Liggend walstro - Galium saxatile

Frysk-Plat slyt

English-Heath Bedstraw

Français-Gaillet des rochers

Deutsch-Harzer Labkraut

Synoniemen-Galium harcynicum

Familie-Rubiaceae (Sterbladigenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Walstro komt van wiegstro (wal betekent wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Saxatile betekent van rotsen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-7-30 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 4.0

Wortels-Met uitlopers aan de voet.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-Losse zoden vormend. De lichtgroene stengels zijn vrijwel niet behaard (ook onderaan), glad, vierkantig en sterk vertakt met vele liggende, niet-bloeiende stengels, die soms op de knopen wortelen en een klein aantal opstijgende bloeistengels.


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Fornax - cc by-sa 3.0


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De bladen groeien meestal in kransen van vijf of zes (soms tot acht). De niet-bloeiende stengels en de basis van de bloeistengels hebben dicht opeenstaande kransen van korte (tot 1 cm lange), omgekeerd eironde bladen. Hogerop hebben de bloeistengels ruimer uit elkaar staande kransen van langere en smallere meestal langwerpige bladen. De top van de bladen heeft vaak met stekelhaartjes. Bij drogen worden de bladen zwart.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Øystein H. Brekke - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloeiwijze is vaak meer breed dan hoog, bijna schermvormig en tamelijk dicht. De stervormige, viertallige, witte bloemen zijn 2½-4 mm groot en ruiken niet lekker. De vier meeldraden vind je onderop de vergroeide kroon. Het onderstandig vruchtbeginsel heeft twee stijlen met stempels.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een tweedelige, wrattige splitvrucht (spitse wratten). De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Jaco Walhout - cc by-nc-nd 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op droge, voedselarme, zure of zwak zure, kalkarme grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, bosranden, struwelen, kapvlakten, brandplekken, langs heidepaadjes, bermen, spoorbermen, heischraal grasland, onbemest hooiland, duingrasland en oud veenmosrietland.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit West-Europa, van Midden-Portugal tot in West-Noorwegen. Noordoostelijk tot in het Oostzeegebied.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl