Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Mannagras - Glyceria fluitans

Andere namen

Frysk: Flotger

English: Floating Sweetgrass

Français: Glycérie flottante

Deutsch: Flutender Schwaden

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Geslacht: Glyceria (Vlotgras)

Soort: Glyceria fluitans

Naamgeving (Etymologie): Glyceria komt van het Griekse glyceros (zacht), hetgeen slaat op de zoete smaak van de vruchtjes. Fluitans betekent drijvend, op of in stromend water.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaand: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 45-120 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Panek -
CC BY 3.0

Wortels: Een kruipende wortelstok met lange uitlopers.


s.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


images.cyberfloralouisiana.com -
CC0-1.0


hasbrouck.asu.edu -
CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: In het water heeft Mannagras vaak vlottende stengels met voor een deel drijvende bladeren. Op het land zijn de grijsgroene stengels opstijgend tot rechtopstaand. Matten vormend.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Voor de ontplooiing zijn de bladen gevouwen. De vaak wat grijsgroene bladeren zijn 0,5-1 cm breed. Ze zijn enigszins ruw en in een spitse top versmald. De afgeplatte bladscheden zijn meestal glad. Het vliezige tongetje wordt tot 1 cm lang en is ingesneden.


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Florent Beck - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De bloempluim is ijl en onderbroken en bevat meestal niet veel bloemen. Verder is de pluim weinig vertakt, vaak gekromd, naar één kant gekeerd en later samengetrokken. Op de onderste knoop zitten één, twee of heel soms drie zijtakken. Pluimtakken met één tot vier aartjes. De aartjes zijn 1-2½ cm lang en vrij losbloemig. Een aartje kan tot negen bloemen bevatten. Het onderste kroonkafje is 6-7 mm, aan de top versmald en heeft een gave rand. Er zijn twee stompe kelkkafjes met één nerf. Het bovenste kelkafje is het grootst. De kafjes zijn niet genaald. De helmknoppen zijn 1½ tot 3 mm en paars of soms geel van kleur. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met twee stijlen.


Jean Claude Estatico -
CC BY-SA 3.0


© Valentine Kalwij - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


José Luis Romero Rego - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Stefan Lefnaer - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond eCC BY-SA 4.0n in ondiep, voedselrijk tot zeer voedselrijk, stilstaand of stromend water (allerlei grondsoorten).

Groeiplaatsen: Waterkanten en water (sloten, beken, rivieren, poelen, kanalen, greppels, bij drinkplaatsen, klein ondiep en eventueel tijdelijk droogvallend water en pas gegraven vijvers), moerassen (ondiepe verlandingsvegetaties), bossen (langs en op bospaden en gootjes langs onverharde boswegen), heide (heidevennen met een verhoogde stikstofrijkdom), grasland (weiland), in wagensporen en op kwelplekken.

Verspreiding

Wereld: West-Azië, Noordwest-Afrika en het grootste deel van Europa. Noordelijk tot ongeveer de poolcirkel. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen, maar iets minder in de Henegouwse leemstreek, Haspengouw en de Condroz.

Toepassingen

Om zijn sappigheid, zoete smaak en voedzaamheid wordt het graag door het vee afgegraasd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 3 (1796)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Fig. 1-19
Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 1 Graminae, deel 2, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 3 (1790)


Svensk botanik, deel 2, J.W. Palmstruch e.a. (1803)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Londinensis, deel 1, William Curtis (1775-1777)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, J. Barrellier (1714)


Gramen aquis innatans
Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra