Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Moeraskruiskruid - Jacobaea paludosa

Andere namen

Frysk: Reidkrúswoartel

English: Fen Ragwort

Français: Séneçon des marais

Deutsch: Sumpf-Greiskraut

Verouderde of andere namen: Senecio paludosus

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Jacobaea (Jacobskruid)

Soort: Jacobaea paludosa

Naamgeving (Etymologie): Dit kruid was gewijd aan Sint-Jacob, de beschermheilige van de paarden, vandaar de Nederlandse en wetenschappelijke naam (Jacobaea). Paludosa betekent het moeras bewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 60-180 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Rutger Barendse - freenatureimages.eu

Wortels: Een kruipende, meerkoppige wortelstok.


files.plutof.ut.ee - CC BY-NC 4.0


plant.depo.msu.ru - CC BY 4.0


files.plutof.ut.ee - CC BY-NC 4.0


files.plutof.ut.ee - CC BY-NC 4.0

Stengels: De stijf rechtopstaande, grijsachtig groene stengels zijn kantig, hol en alleen in de bloeiwijze vertakt.


© Dick Kerkhof - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0

Bladeren: De verspreidstaande  bladeren zijn van onderen meestal grijs-viltig of heel soms kaal. Ze zijn lijnvormig tot langwerpig en lang toegespitst. De bladrand is gezaagd en iets omgerold. De onderste bladeren zijn gesteeld, maar de middelste en bovenste zijn zittend en hebben een halfstengelomvattende voet. De bladeren staan vaak omhooggericht en zijn 8-14 cm lang.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


AnRo0002 - CC0


Thierry Pernot - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Polygaam. De bloemhoofdjes groeien met tien  tot dertig  bij elkaar in grote schermachtige pluimen. De hoofdjes zijn 3-4 cm. De tien tot twintig lintbloemen zijn geel, evenals de buisbloemen. De omwindselbladen zijn kaal of viltig behaard. Een bloem heeft vijf mel elkaar vergroeide meeldraden  en een onderstandig vruchtbeginsel  met een stijl  en twee stempels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Pieter Pelser - CC BY 3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn kaal. Het vruchtpluisis geelwit tot licht strokleurig. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze, slibrijke grond (lemig zand, veen, leem, zavel en rivierklei).

Groeiplaatsen: Waterkanten (oude rivierlopen, kolken, greppels en in de rietzoom langs kanalen), ruigten (natte ruigten), moerassen (laagveenmoerassen, verruigd rietland en trilveen), grasland (hooiland), langs spoorwegen (spoorgreppels) en bossen (moerasbossen, wilgenbossen, grienden en populierenplantages in uiterwaarden).

Verspreiding

Wereld: West-Siberië en Midden- en Oost-Europa. Noordwestelijk tot in Oost-Engeland, Nederland en Zuid-Zweden.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het rivierengebied en in de aangrenzende gebieden tot langs de kust van het IJsselmeer en het Haringvliet. Vrij zeldzaam in beekdalen in Noord-Brabant, Twente en Gelderland. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in de Scheldevallei, de Maasvallei, de Moervaartvallei, de Kempen en de Dendervallei. Sterk afgenomen.
Rode lijst. Zeer zeldzaam. Beschermd.


Wallonië: Zeer zeldzaam in het Maasdal.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra