Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Muurhavikskruid - Hieracium murorum

Andere namen

Frysk: Muorrehaukkrûd

English: Wall hawkweed

Français: Epervière des murs

Deutsch: Wald-Habichtskraut

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Hieracium (Havikskruid)

Soort: Hieracium murorum

Naamgeving (Etymologie): Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden dat de havik van deze planten gebruik maakte om zijn gezichtsvermogen te versterken. Murorum betekent op of bij muren groeiend.

Opmerking: Gevorkt havikskruid werd vroeger gezien als een zelfstandige soort, maar wordt tegenwoordig beschouwd als een vorm van Muurhavikskruid.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 20-60 cm.


  Rense Haveman  - CC BY-NC-SA 3.0 NL


  © Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be

Wortels


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


  Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: Aan de stengel groeit  maar zelden meer dan één goed ontwikkeld blad. Ook vaak  helemaal geen bladeren. De bloeiwijzestengel is meestal klierachtig behaard.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De bladeren groeien vrijwel  allemaal in een rozet. Ze zijn eirond  tot langwerpig  en zwak of vooral aan de voet, grof getand. De bladrand heeft fijne buigzame haren en is meestal lang langgesteeld. De bladvoet is afgerond tot afgeknot of zwak hartvormig  en heeft hoogstens een zeer korte wigvormige  overgang in de steel. Als het het stengelblad aanwezig is, dan is het niet gesteeld.


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemhoofdjes vormen samen losse, meestal vrij korte en brede pluimen. Ze staan met twee tot vijfrien bij elkaar, zijn geel en worden 2-3 cm groot. De lintbloemen zijn niet gewimperd. De viltige omwindselbladen met klieren, vaak zonder lange, enkelvoudige haren.


© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Licht tot matig beschaduwde, vrij open, vaak kale plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond, vaak zonder strooisellaag (leem, mergel en andere stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, kasteelbossen, langs brede paden zonder strooiselophoping en op open plekken), houtwallen, struwelen, heggen, grasland (grazige plaatsen), rotsachtige plaatsen, op oude muren en aan de voet ervan, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), mijnsteenbergen, steile kanten, langs holle wegen en afgravingen (beschaduwde loodrechte mergelwanden en kalkgroeven).

Verspreiding

Wereld: West-Azië en het grootste deel van Europa.


gbif.org

Nederland: Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, zeldzaam in Twente, in de Achterhoek en bij Nijmegen en zeer zeldzaam in Noord-Brabant, Midden-Nederland, het rivierengebied en in de Hollandse duinen.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam in de Leemstreek en zeldzaam in het Maasgebied. Elders zeer zeldzaam. Achteruitgaand.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen in Brabant, in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

© 2001-2019 K.M. Dijkstra