Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Paarbladig fonteinkruid - Groenlandia densa

Andere namen

Frysk:

English: Opposite-leaved Pondweed

Français: Potamot dense

Deutsch: Dichtes Laichkraut

Verouderde of andere namen: Potamogeton densus, Dichtbladig fonteinkruid

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Geslacht: Groenlandia

Soort: Groenlandia densa

Naamgeving (Etymologie): Groenlandia betekent afkomstig van Groenland en densa betekent dicht.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 20-50 cm.


Niveole - CC BY-SA 4.0


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Feloidea - CC BY-SA 3.0


David Perez - CC BY 3.0

Wortels: Een sterk vertakte, 's winters doorgroeiende wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De ondergedoken stengels zijn matig vertakt.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


David Perez - CC BY 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De ondergedoken bladeren zijn tegenoverstaand of soms met drie bijeen. Vaak staan ze dicht opeen. Ze worden tot 3 cm lang en zijn eirond tot langwerpig. Naar de top zijn ze zeer fijn gezaagd. Ze hebben drie tot vijf of soms zeven nerven. De zittende bladen zijn halfstengelomvattend, hebben een vrij spitse top en vaak een iets golvende rand.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Jeremy Halls - CC BY-SA 2.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De groenachtige, zeer kleine bloemen zitten in kluwens met één krans van hoogstens vier bloemen. De steel is een ½-1½ cm lang en is na de bloei teruggebogen. Het schutblade van de bloeiwijze heeft twee oorvormige aanhangsels aan de zijkanten.


Marie Portas - CC BY-SA 2.0 FR


Mathieu Menand - CC BY-SA 2.0 FR


pierfranco - CC BY-NC-ND 4.0


Enrico Romani - CC BY-NC-ND 4.0

Vruchten: Een steenvrucht. De dopvruchten  zijn meestal vierdelig en hebben een leerachtige wand. Tweezaadlobbig.


pierfranco - CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, zelden heel licht beschaduwde plaatsen in helder, ondiep, sterk stromend tot stilstaand, matig voedselrijk tot voedselrijk, basisch, vaak kalkrijk water met een bodem van zand, rivierklei en veen (met sterke kwel).

Groeiplaatsen: Water (beken, veedrinkpoelen, vijvers, sloten, afwateringskanaaltjes, duinplassen, ondiepe geulen in het winterbed van grote rivieren, kleiputten, nieuw gegraven plasjes en sloten en geulen in het zoetwatergetijdengebied).

Verspreiding

Wereld: In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en West-, Midden- en Zuid-Europa. Noordelijk tot in Denemarken en Schotland.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in het rivierengebied, vrij zeldzaam in laagveengebieden, zeldzaam in het midden van het land en in de Hollandse duinen tussen Egmond en Schouwen en zeer zeldzaam in het oosten van het land.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Wallonië: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra