Wilde planten in Nederland en België

Paardenbloemstreepzaad - Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia

Frysk

English-Beaked Hawk's-beard

Français-Crépis à feuilles de pissenlit

Deutsch-Löwenzahn-Pippau

Synoniemen-Crepis polymorpha, Crepis vesicaria subsp. haensleri

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Streepzaad is afgeleid van de vele ribben op het zaad. Crepis komt van het Griekse krepis (schoenzool) en slaat op de plat op de bodem liggende wortelbladen. Vesicaria betekent blaasachtig of de blaas betreffend en taraxacifolia betekent gelijkend op het blad van Taraxacum (Paardenbloem).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig, tweejarig of meerjarig.

Plantvorm-Therofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m augustus.

Afmeting-20-80 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels-Een penwortel.


bisque.cyverse.org - cc0-1.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengel is aan de voet vaak rood aangelopen en verspreid behaard met kort borstelige haren. Meestal is er maar één stengel. Deze is kandelaarachtig vertakt, bebladerd en met veel bloemhoofdjes. De stengel bevat geel melksap.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Bladeren-De rozetbladen zijn langwerpig, bochtig getand tot veerspletig. De onderste bladen zijn in de gevleugelde steel versmald. De stengelbladen zijn spiesvormig tot pijlvormig en hebben een stengelomvattende voet.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Hanneke Waller - verspreidingsatlas.nl


Hanneke Waller - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen-Tweeslachtig. De 1½-2½ cm grote bloemhoofdjes groeien in losse schermvormige pluimen. In knoptoestand zijn ze opgericht en min of meer bekervormig. De lintbloemen zijn citroengeel en van onderen paarsrood aangelopen. Het omwindsel aen de hoofdjessteel kunnen kaal of behaard zijn en al of niet met klierharen, maar zonder gele borstelharen. Het omwindsel is urnvormig, grijsharig of kaal en heeft enigszins afstaande buitenste blaadjes (deze zijn breed vliezig gerand). De binnenste zijn van binnen kaal. De bloemhoofdjesbodem is behaard.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes zijn bleekbruin, hebben tien ribben en zijn plotseling in een snavel versmald. Ze zijn 6-8 mm lang. Het vruchtpluis is wit en buigzaam. Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond. De plant verdraagt verstoven zeewater (lemig zand tot klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Bermen, zeedijken, rivierdijken, ruderale plaatsen, spoorbermen, spoorwegterreinen, muren, bosjes, plantsoenen, tussen straatstenen, vochtig bemest grasland, hooiland, kalkgrasland, industrieterreinen, afgravingen en mijnsteenbergen.

Verspreiding

Wereld-Zuidwest- en West-Europa.

Crepis vesicaria

Nederland-Inheems.Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl