Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Paardenbloemstreepzaad - Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia

Andere namen

Frysk:

English: Beaked Hawk's-beard

Français: Crépis à feuilles de pissenlit

Deutsch: Löwenzahn-Pippau

Verouderde of andere namen: Crepis polymorpha, Crepis vesicaria subsp. haensleri

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Crepis (Streepzaad)

Soort: Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia

Naamgeving (Etymologie): Streepzaad is afgeleid van de vele ribben op het zaad. Crepis komt van het Griekse krepis (schoenzool) en slaat op de plat op de bodem liggende wortelbladen. Vesicaria betekent blaasachtig of de blaas betreffend en taraxacifolia betekent gelijkend op het blad van Taraxacum (Paardenbloem).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig, tweejarig of meerjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 20-80 cm.

Wortels: Een penwortel.


bisque.cyverse.org - CC0-1.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengel is aan de voet vaak rood aangelopen en verspreid behaard met kort borstelige  haren. Meestal is er maar één stengel. Deze is kandelaarachtig vertakt, bebladerd en met veel bloemhoofdjes. De stengel bevat geel melksap.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De rozetbladen zijn langwerpig, bochtig getand tot veerspletig. De onderste bladeren zijn in de gevleugelde steel versmald. De stengelbladeren zijn spiesvormig tot pijlvormig en hebben een stengelomvattende voet.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Hanneke Waller - verspreidingsatlas.nl


© Hanneke Waller - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemhoofdjes groeien in losse schermvormige pluimen. De hoofdjes zijn 1½-2½ cm groot. In knoptoestand zijn ze opgericht en min of meer bekervormig. De lintbloemen zijn citroengeel en van onderen paarsrood aangelopen. Het omwindsel is urnvormig, grijsharig of kaal en heeft enigszins afstaande buitenste blaadjes (deze zijn breed vliezig gerand). De binnenste zijn van binnen kaal. De bloemhoofdjesbodem is behaard.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes zijn bleekbruin, hebben tien ribben en zijn plotseling in een snavel versmald. Ze zijn 6-8 mm lang. Het vruchtpluis is wit en buigzaam. Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond. De plant verdraagt verstoven zeewater (lemig zand tot klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bermen, zeedijken, rivierdijken, ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), muren, bosjes, plantsoenen, tussen straatstenen, grasland (vochtig, bemest grasland, hooiland en kalkgrasland), industrieterreinen, afgravingen en mijnsteenbergen.

Verspreiding

Wereld: Noordwest-Afrika, op Madeira en andere eilanden in de Atlantische Oceaan en in Zuid- en West-Europa, tot in Ierland, Noord-Engeland, Zuid-Nederland, Midden-Duitsland, Zwitserland en de Balkan. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in Zeeland, in de Zeeuwse duinen en enkele aangrenzende gebieden, vrij zeldzaam in het zoetwatergetijdengebied, Noord-Brabant, Zuid-Limburg en in de Rijnmond.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam. Het meest in de duinen en in de Maasvallei. De soort breidt zich uit.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij algemeen in de zuidelijke Ardennen en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Kwetsbaar.

© 2001-2019 K.M. Dijkstra