Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Paddenrus - Juncus subnodulosus

Andere namen

Frysk: Podderusk

English: Blunt-flowered Rush

Français: Jonc à tépales obtus

Deutsch: Stumpfblütige Binse

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Geslacht: Juncus (Rus)

Soort: Juncus subnodulosus

Naamgeving (Etymologie): Juncus komt van het Latijnse jungere (verbinden), omdat soorten van dit geslacht werden gebruikt als bind- en vlechtmateriaal. Subnodulosus betekent zwak knopig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of helofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 50-120 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Daderotl - CC0


Daderotl - CC0

Wortels: De kruipende wortelstok is lang, fors, en vertakt zich. Hij is ongeveer een ½ cm dik en heeft bruine schubben.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De niet-bloeiende stengels zijn kort en hebben één stengelachtig blad. De voet is omhuld door enkele scheden zonder bladschijf, halverwege zitten één of twee volledige bladeren. De bloeistengels bevatten dwarsschotten, die van buiten niet zichtbaar zijn. De kamertjes zijn gevuld met los merg, maar die aan de stengeltop is hol. Paddenrus vormt grote matten.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren zijn stengelachtig rolrond met dwarsschotten en met doorboringen. De kamertjes tussen de dwarsschotten zijn door lengteschotten verdeeld in kleinere holten.


© Maarten Langbroek - verspreidingsatlas.nl


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR


Roberto Pellegrini - CC BY-NC-ND 4.0


Giorgio Faggi - CC BY-NC-ND 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De talrijke bloemhoofdjes vormen samen een grote, losse, soms min of meer tweekoppige bloeiwijze met veel haaks afstaande tot iets teruggeslagen zijtakken. Aan de voet zitten enige schutbladen. Het onderste is meestal korter dan de bloeiwijze. De 2-2½ mm lange bloemdekbladen zijn onderling even lang. Ze zijn aan de top afgerond, strokleurig tot vrijwel wit en later vaak rood aangelopen.


Willemien Troelstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.

Biotoop

Bodem: Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke, kalkarme (maar met kalkrijke kwel) tot kalkrijke grond (laagveen, zand, leem en zavel).

Groeiplaatsen: Moerassen (kalkmoeras, rietland, slenken tussen drijftillen, veenmosrietland en zeggetrilveen), waterkanten (sloten, greppels en petgaten grenzend aan legakkers of bos), zeeduinen (natte duinvalleien en langs duinplassen), grasland (blauwgrasland en licht bemest hooiland), kwelplekken aan de benedenloop van grote rivieren en opgespoten grond.

Verspreiding

Wereld: Op enkele plaatsen in Zuidwest-Azië, in Noordwest-Afrika en in West-, Midden- en Zuid-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied. Ook op 1 plek aan de Noord-Amerikaanse oostkust.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden en in de Hollandse en Zeeuwse duinen, vrij zeldzaam op de Waddeneilanden en zeldzaam in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg. Eders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in de duinen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeldzaam in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen). Vroeger ook in de centrale Leemstreek.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra