Wilde planten in Nederland en België

Platte bies - Blysmus compressus

Frysk: Heannebies

English: Flat-sedge

Français: Scirpe comprimé

Deutsch: Flache Quellbinse

Synoniemen: Scirpus cariciformis, Scirpus planifolius, Scirpus  compressus, Schoenus compressus

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Blysmus komt uit het Grieks en betekent een bron, waar de planten groeien. Compressus betekent opeengehoopt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of Helofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 10-45 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Daderot -
CC0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels: Een enige mm dikke, strobruine, donkerder beschubde, kruipende wortelstok met uitlopers. Worteldiepte tot 20 cm.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De vrij taaie stengels zijn min of meer afgerond en alleen onder het midden of vaak alleen aan de voet bebladerd. Bovenaan zijn ze zwak driekantig.


© Dick Kerkhof - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


A.Poirel - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren staan vaak rozetachtig af. Ze zijn vrij vlak tot gootvormig, glanzend en 1-3 mm breed. Aan de rand zijn ze ruw en aan de top driekantig en ruw.


Elke Freese -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


A.Poirel - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De aartjes zijn roodbruin en staan met vijf tot twaalf bij elkaar in twee rijen. De aar is sterk afgeplat, 1-3 cm lang en ongeveer half zo breed. Aan de voet van de bloeiwijze zit een kafjesachtig schutblad, dat vaak boven de bloeiwijze uit steekt. De stijl heeft twee stempels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bruine zaden zijn afgeplat-omgekeerd eivormig. Aan de voet zijn ze steelvormig versmald en aan de top toegespitst. Ze hebben een lange snavel (de stijlrest). Zonder deze snavel zijn ze ongeveer 2 mm lang. Eenzaadlobbig.


Franco Caldararo -
CC BY-NC-ND 4.0


Jean-Claude Bouzat - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot licht bemeste, kalkrijke, humeuze, verdichte en vaak verstoorde grond. Enigszins zouttolerant (zand, leem en klei).

Groeiplaatsen: Grasland (moerassig grasland, weiland langs kreken en beken en brak grasland), moerassen (kalkmoerassen met basenrijke kwel en bronvenen), zeeduinen (natte duinvalleien, duinweiland, langs strandvlakten en kwelplekken aan de binnenduinrand), kwelplekken onderaan dijken en randen van brongebieden.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest- en Midden-Azië en in Europa. Noordelijk tot in Zuid-Zweden en Schotland.

Nederland: Zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen, in Zeeuws-Vlaanderen en in laagveengebieden en zeer zeldzaam op de Waddeneilanden, in het oosten van het land en in het rivierengebied. Serk afgenomen.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in het kustgebied bij Oost-Duinkerke. De rode blokjes geven aan waar de plant vroeger is gevonden, maar daar nu is verdwenen.


Wallonië: Zeldzaam in Lotharingen en zeer zeldzaam in de Kalkstreek. Elders zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Deutschlands flora, deel 19, J. Sturm, J.W. Sturm (1841-1843)


Fig. 1-12
Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 2 Cyperaceae, deel 3, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Flora Scotica, deel 1, J. Lightfoot, P. Mazell (1777)


Cypéracées. Descriptions et figures des Cypéracées de France, Suisse et Belgique, P.T. Husnot (1905-1906)


British entomology, deel 8, J. Curtis (1823-1840)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra