Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Platte bies - Blysmus compressus

Andere namen

Frysk: Heannebies

English: Flat-sedge

Français: Scirpe comprimé

Deutsch: Flache Quellbinse

Verouderde of andere namen: Scirpus cariciformis, Scirpus planifolius

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Geslacht: Blysmus (Tweerijige bies)

Soort: Blysmus compressus

Naamgeving (Etymologie): Blysmus komt uit het Grieks en betekent een bron, waar de planten groeien. Compressus betekent opeengehoopt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of Helofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 10-45 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Daderot - CC0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels: Een enige mm dikke, strobruine, donkerder beschubde, kruipende wortelstok met uitlopers. Worteldiepte tot 20 cm.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De vrij taaie stengels zijn min of meer afgerond en alleen onder het midden of vaak alleen aan de voet bebladerd. Bovenaan zijn ze zwak driekantig.


© Dick Kerkhof - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


A.Poirel - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren staan vaak rozetachtig af. Ze zijn vrij vlak tot gootvormig, glanzend en 1-3 mm breed. Aan de rand zijn ze ruw en aan de top driekantig en ruw.

Bloemen: Tweeslachtig. De aartjes zijn roodbruin en staan met vijf tot twaalf bij elkaar in twee rijen. De aar is sterk afgeplat, 1-3 cm lang en ongeveer half zo breed. Aan de voet van de bloeiwijze zit een kafjesachtig schutblad, dat vaak boven de bloeiwijze uit steekt. De stijl heeft twee stempels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bruine zaden zijn afgeplat-omgekeerd eivormig. Aan de voet zijn ze steelvormig versmald en aan de top toegespitst. Ze hebben een lange snavel (de stijlrest). Zonder deze snavel zijn ze ongeveer 2 mm lang. Eenzaadlobbig.


Franco Caldararo - CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot licht bemeste, kalkrijke, humeuze, verdichte en vaak verstoorde grond. Enigszins zouttolerant (zand, leem en klei).

Groeiplaatsen: Grasland (moerassig grasland, weiland langs kreken en beken en brak grasland), moerassen (kalkmoerassen met basenrijke kwel en bronvenen), zeeduinen (natte duinvalleien, duinweiland, langs strandvlakten en kwelplekken aan de binnenduinrand), kwelplekken onderaan dijken en randen van brongebieden.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest- en Midden-Azië en in Europa. Noordelijk tot in Zuid-Zweden en Schotland.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen, in Zeeuws-Vlaanderen en in laagveengebieden en zeer zeldzaam op de Waddeneilanden, in het oosten van het land en in het rivierengebied.
Rode lijst 2012. Bedreigd. Trend sinds 1950: sterk afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in het kustgebied bij Oost-Duinkerke.
Rode lijst. Met verdwijning bedreigd.


Wallonië: Zeldzaam in Lotharingen en zeer zeldzaam in de Kalkstreek. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)
© 2001-2019 K.M. Dijkstra