Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Platte rus - Juncus compressus

Andere namen

Frysk: Platte rusk

English: Round-fruited Rush

Français: Jonc à tiges comprimées

Deutsch: Platthalm-Binse

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Geslacht: Juncus (Rus)

Soort: Juncus compressus

Naamgeving (Etymologie): Juncus komt van het Latijnse jungere (verbinden), omdat soorten van dit geslacht werden gebruikt als bind- en vlechtmateriaal. Compressus betekent opeengehoopt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels: Een kruipende wortelstok.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De opgerichte bloeistengels zijn meestal iets afgeplat. Ze vormen pollen of ze groeien in rijen. Ze zijn in de onderste helft bebladerd.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Christian Fischer - CC BY-SA 3.0


Christian Fischer - CC BY-SA 3.0


Marie Portas - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren zijn grijs-donkergroen. De bladschede  is bruin en omgeeft de stengel buisvormig. De bladschijf is grasachtig en wordt tot 2 mm breed.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


entheos - CC BY-NC-ND 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De meestal losse bloeiwijze heeft een vrij lang schutblad, dat vaak boven de bloeiwijze uitsteekt. De bloemdekbladen zijn meestal groen of lichtbruin en ongeveer 2 mm lang. De helmknoppen zijn één of twee keer zo lang als de helmdraden. De stijl is ongeveer half zo lang als het vruchtbeginsel.

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn lichtbruin, roodbruin of soms groen. Ze hebben een groene middenstreep en worden 2-2½ mm lang. Ze zijn langer dan de bloemdekbladen. De zaden worden minder dan een ½ mm lang. Eenzaadlobbig.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg  - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest  - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open tot grazige plaatsen op vochtige tot vaak natte, voedselrijke, kalkhoudende en vaak verstoorde grond. Zoutmijdend (meestal op klei, soms op leem, zand of veen).

Groeiplaatsen: Grasland (laagblijvend weiland, hooiland en laagten in uiterwaarden), bermen, waterkanten (sloten, plassen, kreken en rivieren), afgravingen (zand-, grind- en kleigroeven) en opgespoten grond.

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Azië en in Europa, behalve in enige randgebieden. Ook zeer zeldzaam in Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het rivierengebied, in het westen van het land (zeeklei- en laagveengebieden) en in de Hollandse duinen en zeer zeldzaam in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Plaatselijk vrij algemeen. Het meest in de Polders en het Maasgebied. Zeldzaam in de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij algemeen in Lotharingen. Elders zeldzamer.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

© 2001-2019 K.M. Dijkstra